Zahtevi sertifikacije 2

Zahtevi sertifikacije

Donau Soja i Europe Soya smernice su zasnovane na stalnoj sertifikaciji Donau Soja i Europe Soya proizvoda od njive do potrošača.

Sertifikacija partnera od strane sertifikacionih tela (koje je odobrila Donau Soja organizacija) počinje sa primarnim poljoprivrednim kolektorom, uključujući poljoprivrednike dobavljače, a završava se sa trgovcem.

Da bi stekli sertifikat, svi operatori koji se u lancu nabavke nalaze iza proizvođača soje (npr. poljoprivredni kolektori, otkupljivači, primarni prerađivači, proizvođači premiksa, stočari, prerađivači hrane ili trgovci) i koji učestvuju u programu Donau Soja i Europe Soya, moraju da potpišu ugovor o nadzoru i to sa sertifikacionim telom koje Donau Soja organizacija priznaje.

U zavisnosti od nivoa rizika, sertifikacija se ne zahteva uvek od poljoprivrednih proizvođača. Međutim, potpisivanjem Deklaracije o posvećenosti za poljoprivrednike i učesnike u grupnoj sertifikaciji sa njihovim primarnim poljoprivrednim kolektorom, obezbeđuje se njihova usaglašenost sa Donau Soja i Europe Soya zahtevima.

Da bi se obezbedila sledljivost, u upotrebi je sistem za sertifikaciju artikala za trgovanje/prevoz Donau Soja ili Europe Soya soje od primarnog poljoprivrednog kolektora sve do primarnog prerađivača. Sertifikati artikala se obično izdaju prodavcu i prate proizvod do kupca. Posebno treba voditi računa o tome da se kupuju i prodaju samo proizvodi sa važećim sertifikatom, jer u suprotnom soja ne može biti prepoznata kao Donau Soja ili Europe Soya proizvod. Sertifikacija artikala se zahteva samo za soju, ne i za proizvode od prerađene soje ili premikse. Dodatne informacije su date u odeljku PREUZIMANJA na našem sajtu.

Sertifikati o sledljivosti dodatno potvrđuju sledljivost i usklađenost sa Donau Soja ili Europe Soya zahtevima (uključujući BEZ GMO i kriterijume održivosti) za proizvode od prerađene soje (kao što su brašno, ulje, koncentrat proteina, sastojci proteina i lecitin). Prerađivači soje mogu, na dobrovoljnoj bazi, da zatraže izdavanje takvog sertifikata od svojih nezavisnih sertifikacionih tela. Takav sertifikat je važeći za određene artikle koji su izlistani na sertifikatu.

Osim opštih zahteva, smernice uključuju posebne zahteve za sledeće učesnike u sistemu:

Trgovac sojom

više »

continue to Quality control »