Donau Soja udruženje otpočelo saradnju sa organizacijom EIT Food za unapređenje regenerativne poljoprivrede u Srbiji

4 јуна, 2024

Početak 2024. godine za Donau Soja udruženje obeležen je započinjanjem saradnje sa EIT Food organizacijom, koja je deo Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) – nezavisnog tela Evropske unije osnovanog 2008. Cilj EIT Food-a je da stvori i promoviše okruženje pogodno za inovacije i preduzetništvo širom Evrope.
U naredne tri godine, Donau Soja udruženje u saradnji sa EIT Food-om sprovodiće projekat pod nazivom EIT Food program regenerativne poljoprivrede u Srbiji sa našim poljoprivrednim proizvođačima.

Šta je regenerativna poljoprivreda i zašto je ona značajna?

Pojam „regenerativna poljoprivreda“ se sve češće čuje na našim prostorima, ali ne postojiuniverzalna definicija ovog koncepta. Regenerativna poljoprivreda predstavlja koncept koji  obuhvata prakse sa primarnim ciljem očuvanja zemljišta, voda, biodiverziteta i životnesredine. Ovaj koncept ističe važnost zdrave interakcije između biljaka, životinja i mikroorganizama, te teži postizanju ravnoteže između proizvodnje hrane i očuvanja prirodnih resursa.

Kao što nema univerzalne definicije, nema ni univerzalnog pristupa kada je u pitanju jedno poljoprivredno gazdinstvo, odnosno njiva. Pristup regenerativne poljoprivrede treba da
bude prilagođen specifičnim uslovima zemljišta, useva i mikroklimata jednog poljoprivrednog gazdinstva. Slabo je prepoznavanje koncepta regenerativne poljoprivrede kod naših poljoprivrednih proizvođača. Postoje brojni izazovi u prihvatanju ovih praksi kako sociološki tako i finansijski, kao i nedostatak sistemskog pristupa. Takođe, edukacija je veoma bitan i ograničavajuć faktor u širenju regenerativnih praksi.

Slabo je prepoznavanje koncepta regenerativne poljoprivrede kod naših poljoprivrednih proizvođača. Postoje brojni izazovi u prihvatanju ovih praksi kako sociološki tako i finansijski, kao i nedostatak sistemskog pristupa. Takođe, edukacija je veoma bitan i ograničavajuć faktor u širenju regenerativnih praksi.

EIT Food podržava prelazak poljoprivrednih gazdinstava na regenerativne poljoprivredne prakse u Evropi kako bi se ispunili ciljevi u vezi sa klimatskim promenama, potrebe za sigurnim snabdevanjem hrane i zaštitom našeg obradivog zemljišta. Takođe, udruženje Donau Soja godinama unazad sprovodi edukativne aktivnosti u domenu održive poljoprivredne proizvodnje i doprinosi promociji mera koje smanjuju emisije gasova sa efektom staklene bašte i povećavaju vezivanje ugljenika, odnosno sadržaj organske materije u zemljištu.

Projekat „EIT Food program regenerativne poljoprivrede“
Projekat „EIT Food program regenerativne poljoprivrede“ nudi sveobuhvatan sistem obuka i savetovanja namenjenih poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji naše zemlje. Radi se o sticanju znanja o principima regenerativne poljoprivrede i njihovoj daljoj primeni na poljoprivrednim gazdinstvima. Ovo je značajna prilika da poljoprivredni prozvođači unaprede produktivnost i profitabilnost svoje proizvodnje čuvajući zemljište i životnu sredinu kao i da i naprave korak napred ka smanjenu emisije gasova koji prouzrokuju efekat staklene bašte.

Obuka „Tranzicija ka regenerativnoj poljoprivredi“
U prvoj fazi projekta održana je dvodnevna obuka „Tranzicija ka regenerativnoj poljoprivredi“, 15. i 16. aprila na Paliću. Poljoprivredni proizvođači su imali mogućnost da se prijave na obuku putem registracionog linka, interesovanje je bilo veliko, a među prijavljenim proizvođačima izabrano je 33 koji su prisustvovali obuci. Obuku su održali profesori i eminentni stručnjaci iz oblasti regenerativne poljoprivredne proizvodnje. Predavanja su bila zasnovana na prenosu teorijskog i praktičnog znanja i obuhvatala su sve principe i ključne teme koji se odnose na regenerativnu poljoprivredu.

Drugi dan obuke učesnici programa imali su priliku da obiđu poljoprivrednu proizvodnju kompanije „Geneza“ u Kanjiži koja nekoliko godina unazad na svojim njivama primenjuje principe regenerativne poljoprivrede. Ova poseta ostavila je snažan utisak na poljoprivredne proizvođače. Videti kako se zemlja obnavlja i kako biljke napreduju uz minimalan uticaj na životnu sredinu zaista bilo je inspirativno za sve učesnike obuke.

Tokom obuke, učesnici su imali priliku da podele svoja zapažanja i diskutuju sa stručnjacima kako bi istražili moguće puteve ka prelasku na regenerativnu poljoprivredu.

Odabranih šest: Poljoprivredni proizvođači koji vode put ka održivoj budućnosti
U okviru programa, šest izabranih motivisanih poljoprivrednih proizvođača koji su prošli obuku nastavljaju učešće u ovom projektu. Oni će tokom naredne tri godine imati pristup besplatnoj podršci koja obuhvata analizu zemljišta, analizu rezultata i plan primene regenerativnih praksi prilagođenih njihovom gazdinstvu, kao i sveobuhvatnu podršku od strane savetodavaca u oblasti regenerativne poljoprivrede. Svake naredne godine organizovaće se obuka za novih 30 proizvođača i uključivaće se u program 6 izabranih, motivisanih poljoprivrednih proizvođača.

Projekat će biti predstavljen i promovisan na seminarima i konferencijama, kako bi se širila svest o važnosti primene regenerativnih praksi za našu životnu sredinu. U oktobru je planiran i javni događaj, koji će pored poljoprivrednih proizvođača okupiti i vladin i nevladin sektor, kompanije zainteresovane za proizvode koje dolaze iz regenerativne poljoprivrede, i generalno sve aktere poljoprivredno-prehrambenog sektora u cilju širenja svesti o značaju održive poljoprivredne proizvodnje.

Saradnja Donau Soja udruženja sa EIT Food-om predstavlja važan korak ka unapređenju regenerativne poljoprivredne proizvodnje u Srbiji. Projekat „EIT Food program regenerativne poljoprivrede“ pruža značajnu podršku poljoprivrednim proizvođačima na putu ka primeni praksi koje su održive, naglašavajući važnost očuvanja zemljišta, voda, biodiverziteta i životne sredine. Širenje svesti, edukacija, kao i savetodavni program prilagođen specifičnim uslovima individulanog gazdinstva, ključni su za uspeh ovog koncepta.

EIT Food je deo Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) – nezavisnog tela Evropske unije osnovanog 2008. Cilj EIT Food-a je da stvori i promoviše okruženje pogodno za inovacije i preduzetništvo širom Evrope. EIT Food podržava prelazak poljoprivrednih gazdinstava na regenerativne poljoprivredne prakse u Evropi kako bi se ispunili ciljevi u vezi sa klimatskim promenama, potrebe za sigurnim snabdevanjem hrane i zaštitom našeg obradivog zemljišta.

Donau Soja je evropsko, neprofitno, udruženje čiji je cilj podrška evropskoj proteinskoj tranziciji sa posebnim naglaskom na održivu, BEZ GMO proizvodnju soje. Osnovana je u
Beču 2012.godine, sa regionalnim kancelarijama u Srbiji, Ukrajini i Moldaviji. Donau Soja objedinjuje preko 320 članova iz 27 zemalja. Donau Soja udruženje kroz svoje standarde kvaliteta podržava koncept regenerativne poljoprivrede i pruža podršku poljoprivrednim proizvođačima da slede njene principe u cilju održive i klimatski neutralne poljoprivrede.

O DUNAV SOJI

Donau Soja je neprofitno, nezavisno udruženje koje podržava svoje partnere i članice u suočavanju sa socijalnim, ekološkim, i ekonomskim izazovima u proizvodnji i upotrebi soje, leguminoza i proteina. Time se povećava efikasnost, pravičnost i održivost u evropskim lancima vrednosti proteina u ishrani ljudi i životinja. Donau Soja je podržana od strane Austrijske Razvojne Agencije (ADA).