Donau Soja: Dagmar Gollan preuzima poziciju Izvršnog direktora udruženja.

3 фебруара, 2023

Beč – Međunarodna organizacija Donau Soja sa sedištem u Beču imenovala je izvršnog direktora i ta odluka odmah stupa na snagu. Odluku je doneo Upravni odbor na predlog predsednika Matthiasa Kröna, jer je udruženje, kao i broj zaposlenih značajno porastao. Dagmar Gollan (38) će preuzeti upravljanje Donau Soja udruženja od februara 2023. godine. Studirala je prehrambenu tehnologiju i nauku o hrani na Univerzitetu prirodnih resursa i prirodnih nauka u Beču (BOKU). Kao iskusni stručnjak radila je devet godina za Donau Soja organizaciju, a do nedavno je bila odgovorna za kontrolu kvaliteta i razvoj standarda u Donau Soja organizaciji. Matthias Krön (53), osnivač udruženja, će u ulozi predsednika i ubuduće voditi dalji razvoj udruženja i njegovu misiju u Evropi.

Pored brojih drugih projekata, Donau Soja će u junu biti ko-organizator Svetske istraživačke konferencije o soji u bečkom Austria centru. Očekuje se učešće brojnih međunarodnih kompanija, naučnika i stručnjaka iz celog sveta.

Donau Soja ima više od 50 zaposlenih od početka 2023. godine. Pored sedišta udruženja u Beču, organizacija ima kancelarije u Novom Sadu/Srbija, Kijevu/Ukrajina, Kišinjevu/Republika Moldavija, kao i predstavništvo u Rumuniji.

Upiti & kontakti:
Više fotografija photos zaposlenih na zahtev
Franko Petri
Rukovodilac sektora za komunikacije Donau Soja
Tel: +43-1-5121744-24
Mobilni: +43-664-88961298
E-mail: petri@donausoja.org

Preuzimite saopštenje za javnost
Preuzmite fotografiju Dagmar Gollan

 

O DUNAV SOJI

Donau Soja je neprofitno, nezavisno udruženje koje podržava svoje partnere i članice u suočavanju sa socijalnim, ekološkim, i ekonomskim izazovima u proizvodnji i upotrebi soje, leguminoza i proteina. Time se povećava efikasnost, pravičnost i održivost u evropskim lancima vrednosti proteina u ishrani ljudi i životinja. Donau Soja je podržana od strane Austrijske Razvojne Agencije (ADA).