Donau Soja Ogledna polja

DOBRODOŠLI NA DONAU SOJA OGLEDNA POLJA 

 

Donau Soja ogledna polja su mesto susreta najboljih praksi u održivoj proizvodnji genetski nemodifikovane soje u Evropi. Prikazane tehnologije proizvodnje kao i preporuke stručnjaka su u skladu sa standardima Donau Soja udruženja. Na oglednom polju u Lugovu testirano je 28 sorti soje, 8 kombinacija herbicida i 9 varijanti preparata za ishranu biljaka. Pored navedenog, posebno nam je zadovoljstvo da ove godine predstavimo i najnovija rešenja za primenu informacionih tehnologija (IT) u poljoprivredi.

 

         11
      zemalja
     u Evropi

 

          50+ 

   organizovanih
     Dana polja
 

 

         90+  
      partnera
   svake godine

 

        220
  oglednih polja
testiranih sorti soje

 

        1500+
       posetilaca
    svake godine