KANCELARIJA U KIJEVU, UKRAJINA

KANCELARIJA U KIJEVU, UKRAJINA

Apartment 33, 1/10 Bankova St.
Kyiv, 01024 Ukraine

Volodymyr Pugachov

Executive Director, Regional Director Eastern Europe

pugachov@donausoja.org
+380 (0) 669 35 59 39

Anastasia Radiuk

Protein Partnership & QM Manager

radiuk@donausoja.org
+380 (0) 674 67 21 32​

Iryna Korchahina

Marketing, PR, Communications and Press

marketing.ua@donausoja.org

+380 (0) 674 97 88 26
+43 (0) 677 634 02 102

Mariia Smolska

Finance and Administration Manager

info.ua@donausoja.org

+380 (0) 671 580 913

TIM I KANCELARIJE

Sedište Donau Soja organizacije se nalazi u Beču. Postoje tri lokalne kancelarije – u Srbiji, Ukrajini i Moldaviji i predstavništvo u Rumuniji.

Nastavak na Misija i vizija »