Obuka: Tranzicija ka regenerativnoj poljoprivredi

 
 
 

Donau Soja udruženje u saradnji sa EIT Food organizacijom, poziva poljoprivredne proizvođače da se uključe u program obuka o praksama regenerativne poljoprivrede.

EIT Food strateški podržava poljoprivredne proizvođače širom Evrope u prelasku na regenerativnu poljoprivredu kako bi se ispunili ciljevi u vezi sa klimatskim promenama, potrebe za sigurnim snabdevanjem hrane i zaštitom našeg obradivog zemljišta.

Kroz  ,,EIT Food program regenerativne poljoprivrede’’ koji nudi sveobuhvatan sistem obuka i savetovanja, organizacije EIT Food i Donau Soja omogućiće poljoprivrednim proizvođačima iz Srbije sticanje znanja o principima regenerativne poljoprivrede i njihovu dalju primenu na svojim gazdinstvima.

Kako biste ostvarili mogućnost da budete izabrani za učešće u obuci, molimo vas da popunite registracioni obrazac (potrebno je najviše 5 minuta). Broj mesta je ograničen!

Registracioni link: https://3if58b0eoje.typeform.com/to/TlnMTLL3

Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom popunjavanja registracionog obrasca ili imate dodatnih pitanja o obuci, pozovite: +381 63 111 5136.

Program obuhvata:

  • Dvodnevna obuka za 30 izabranih poljoprivrednih proizvođača organizuje se 15. i 16. aprila 2024. godine;
  • Među polaznicima obuke biće izabrano 6 poljoprivrednih proizvođača koji će nastaviti učešće u programu;
  • Odabranim poljoprivrednim proizvođačima tokom naredne tri godine biće omogućena besplatna podrška koja uključuje analizu kvaliteta zemljišta, analizu rezultata i plan primene regenerativnih praksi specifično skrojenih za izabrano poljoprivredno gazdinstvo;
  • Program se predstavlja i promoviše na seminarima i konferencijama.

Teme koje će se tokom dvodnevne obuke obrađivati:

  • Optimalno korišćenje proizvodnih resursa (semena, hemikalija i đubriva);
  • Redukovana obrada zemljišta;
  • Pokrivenost zemljišta 365 dana u godini;
  • Povećanje biodoverziteta;
  • Pristup prilagođen poljoprivrednom gazdinstvu;
  • Integracija stočarske sa biljnom proizvodnjom.

Agendu obuke možete pogledati ovde.

  Organizatori

EIT Food je najveća i najdinamičnija svetska zajednica za inovacije u oblasti hrane. Ubrzavamo inovacije kako bismo u budućnosti izgradili sistem proizvodnje hrane koji će omogućiti zdravu i održivu hranu za sve. Podržani od strane Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), tela Evropske unije, investiramo u projekte, organizacije i pojedince koji dele naše ciljeve vezane za zdravu i održivu proizvodnju hrane. Pokrećemo inovacije u kompanijama i univerzitetima, osnivamo i razvijamo poljoprivredna start-up preduzeća kako bi doneli nove tehnologije i proizvode na tržište. Podržavamo preduzetnike i profesionalce u sticanju veština potrebnih za transformaciju sistema proizvodnje hrane, a posebnu pažnju poklanjamo potrošačima u cilju izgradnje poverenja prilikom ponovnog povezivanja sa poreklom hrane. ‘EIT Food program regenerativne poljoprivrede’ podržava poljoprivredne proizvođače širom Evrope u prelasku na regenerativnu poljoprivredu. 

Donau Soja je evropska, neprofitna, na članstvu zasnovana organizacija čiji je cilj podrška evropskoj proteinskoj tranziciji sa posebnim naglaskom na održivu, BEZ GMO proizvodnju soje. Osnovana je u Beču, sa regionalnim kancelarijama u Srbiji, Ukrajini i Moldaviji. Donau Soja objedinjuje preko 320 članova iz 27 zemalja. Donau Soja organizacija podržava koncept regenerativne poljoprivrede i ohrabruje poljoprivredne proizvođače da slede njene principe koji su u skladu sa Donau Soja standardom kvaliteta.