Priznatost standarda

Donau Soja i Europe Soya su priznati kao standardi održivog snabdevanja sojom od strane sledećih udruženja:

Donau Soja / Europe Soya standard je prihvaćen od strane FEFAC kao jedan od 18 standarda održivog snabdevanja.

Danska alijansa za odgovornu soju prepoznaje Donau Soja / Europe Soya standard kao jedan od standarda koji se bave kriterijumima za odgovorno snabdevanje sojom.

Švedski dijalog za soju prihvata Donau Soja / Europe Soya standard kao jedan od 4 standarda za održivo snabdevanje sojom.

Švajcarska Mreža za Soju definiše Donau Soja / Europe Soya standard kao jedan od 5 standarda za održivo snabdevanje sojom.

Britanski okrugli sto za održivu soju je procenio i preporučuje Donau Soja / Europe Soya standard kao jedan od 10 standarda za održivo snabdevanje sojom.

WWF Nemačka preporučuje Donau Soja / Europe Soya kao jedan od 4 standarda za održivo snabdevanje sojom.

IUCN preporučuje Donau Soja / Europe Soya standard kao jedan od 6 standarda za održivo snabdevanje sojom.

Tinen institut Nemačka preporučuje Donau Soja / Europe Soya standard kao jedan od 6 standarda za održivo snabdevanje sojom.

Grinpis Austrija vrednovao je Dunav Soju kao „pouzdanu i održivu“ oznaku proizvoda.

Pouzdanost: Donau Soja standard podrazumeva strogo kontrolisanu BEZ GMO soju.

Sustainable Agriculture Initiative proglasila je Donau Soja / Europe Soya standarde ekvivalentne sa FSA Silver

Upravni savet za akvakulturu prepoznaje Donau Soja / Europe Soya standard kao jedan od tri standarda za održivo snabdevanje sojom.

Donau Soja / Europe Soya standardi su prepoznati kao standard za primarnu proizvodnju soje u sklopu QS- add-on modula „Purchase of deforestation-free soy“ (Kupovina soje bez krčenja šuma)

VLOG priznaje Donau Soja / Europe Soya sertifikaciju kao ekvivalent VLOG sertifikacionom standardu.

VLOG priznaje Donau Soja i Europe Soya standard

Juna 2019. godine VLOG (Nemačko udruženje za hranu bez genetskog inženjeringa) i Donau Soja su se sporazumeli da Donau Soja partneri koji su sertifikovani prema Donau Soja/Europe Soya standardu mogu biti priznati kao ekvivalenti onima koji su sertifikovani na osnovu VLOG standarda. Time se izbegava potreba za dodatnom revizijom. Kao rezultat toga, partneri u Donau Soja/Europe Soya sistemu, koji zadovoljavaju zahteve Donau Soja/Europe Soya standarda u postupku revizije Donau Soja/Europe Soya standarda, sada mogu da budu dobavljači Donau Soja/Europe Soya

stočne hrane koja se koristi za proizvodnju “ohne Gentechnik” (bez genetskog inženjeringa) označene hrane, koja je vrednovana kao ekvivalent stočnoj hrani “VLOG geprüft” (verifikovano od strane VLOG), na osnovu ove sertifikacije. Značajna prednost za VLOG-sertifikovana preduzeća je u tome što se Donau Soja/Europe Soya stočna hrana generalno klasifikuje kao „nerizična“, smanjuje potrebu za analizama, dok se na poljoprivrednom nivou intervali nadzora mogu produžiti. VLOG priznaje Donau Soja/Europe Soya sertifikaciju kao ekvivalent sertifikaciji u skladu sa VLOG standardom.

Ova mogućnost je dostupna svim partnerima sistema Donau Soja koji su sertifikovani u skladu sa Donau Soja / Europe Soya standardom za sledeće oblasti:

Primarni otkupljivači soje

Trgovci sojom

Primarni prerađivači soje

Proizvođači stočne hrane

Kao rezultat priznavanja od strane VLOG-a i na osnovu sporazuma o licenciranju sa VLOG-om, sistemski partneri sada mogu da označavaju proizvode sertifikovane u skladu sa Donau Soja/Europe Soya standardom i sa „VLOG geprüft” logotipom. Kontakt detalji su dostupni na  https://www.ohnegentechnik.org/en/

Nastavite na zahteve sertifikacije »