Članstvo u Donau Soja organizaciji

Stvaramo budućnost zajedno

Kada je Donau Soja osnovana 2012. godine, činile su je 20 austrijskih organizacija. Danas je taj broj porastao na više od 280 članova iz 25 zemalja. Donau Soja udruženje uključuje članove iz civilnog društva i iz političke zajednice, kao i članove iz poslovnog sveta. Naši članovi iz biznisa dolaze iz svih faza lanca vrednosti proizvodnje soje – od proizvođača semena i poljoprivrednih trgovaca, do proizvođača hrane i maloprodaja. Donau Soja udruženje ima kako punopravne, tako i pridružene članove. Pridruženi članovi su nevladine organizacije, udruženja i krovne organizacije, koje su oslobođene plaćanja članarine i nemaju pravo glasa.

Postanite naš član

Pozivamo Vas da se pridružite liderima na tržištu tako što ćete postati deo naše misije za održivo, bezbedno i evropsko snabdevanje proteinom. Članstvo Vam omogućava da uživate u prednostima koje daje naša organizacija.

Kao Donau Soja član, bićete deo dinamične organizacije koja je posvećena unapređenju Vašeg poslovanja kroz proizvodnju soje. Donau Soja pomaže članovima da promene način na koji nabavljamo i koristimo protein. Donau Soja je mreža, organizacija i platforma. Dobijaćete redovno informacije i pozive za važne događaje i susrete.

Članstvo u Donau Soja udruženju je preduslov za sertifikaciju određenih grupa (primarni prerađivači, proizvođači stočne hrane i distributeri).

Dobrobiti od članstva

Oblikujte budućnost Donau Soje

Kao član našeg udruženja, bićete uključeni u proces donošenja odluka u Donau Soja udruženju. Biraćete Donau Soja tela i imati pravo glasa u Generalnoj Skupštini.

Povežite se sa ključnim igračima na tržištu i ojačajte svoju mrežu kontakata

Donau Soja podržava članove u izgradnji uticajnih veza i pristupu potencijalnim partnerima i kupcima. Odgovaramo na konkretne zahteve i povezujemo članove pojedinačno. Članovi imaju pristup ekskluzivnim B2B događajima.

Novosti sa tržišta: članovi dobijaju najnovije vesti sa tržišta BEZ GMO soje

Članovi primaju Donau Soja izveštaje sa tržišta BEZ GMO soje i redovni bilten. Povrh toga, omogućavamo razmenu tržišnih informacija među članovima, po zahtevu.

Podrška u sprovođenju naših standarda

Podržavamo Vas na svakom koraku dostizanja usklađenosti sa Donau Soja standardima. Članovi dobijaju besplatne konsultacije o tome kako da se usklade sa našim široko priznatim standardima (Donau Soja, Europe Soya, BEZ GMO Dunavski region), te kako da koriste naše robne marke.

Povećajte vidljivost svog brenda

Upoznajte potencijalne poslovne partnere na kongresima, izložbama i sajmovima tako što ćete biti na Donau Soja štandu. Steći ćete vidljivost, a uštedeti vreme i novac. Štaviše, članovi imaju popust na našim kongresima i događajima.

Učešće na demo poljima i danima polja

Članovi se uključuju u Donau Soja platforme za demonstraciju (demo polja) po sniženoj ceni i testiraju, analiziraju i promovišu svoje proizvode. Štaviše, dobijate priliku da budete deo naše zajednice istraživača i dobijate novosti o naučnim istraživanjima.

Demonstrirajte svoj otisak CO2 sa Donau Soja sojom

Zajedno sa nama, možete da demonstrirate smanjenje otiska CO2 u Vašem proizvodu kao rezultat korišćenja Donau Soja sertifikovanih proizvoda. Nedavna istraživanja koja je sproveo nezavisni institut pokazuju da naši standardi smanjuju otisak CO2 u životinjskim proizvodima za oko 40%.

Zagovaranje i svest: uživajte u koristima od naše snažne podrške u zagovaranju održivog snabdevanja proteinima u Evropi.

Preduzmite akciju i podržite diskusiju o budućnosti soje na tržištima Evrope i sveta. Sarađujemo sa vladama i odgovornim institucijama na stvaranju boljeg zakonodavnog okvira na EU i nacionalnim nivoima.

    Preuzmite pristupnicu ovde

    Donau Soja udruženje funkcioniše u skladu sa Donau Soja Statutima, a članovi su obavezni da poštuju naš sporazum o korišćenju logotipa.