Donau Soja standard

Donau Soja program kvaliteta je ustanovljen u svrhu promocije i širenja uzgoja, prerade i marketinga održivo proizvedene, BEZ GMO soje kontrolisanog porekla iz Dunavskog regiona.

Cilj je razvoj i garantovanje održivog BEZ GMO snabdevanja proteinom u Evropi i iz Evrope.

glavne osobine donau soja kvaliteta

Donau Soja standard je zasnovan na deset Donau Soja načela uzgoja soje. Ova načela pokrivaju dve suštinske osobine Donau Soja standarda, i to „Evropsko poreklo“ i „BEZ GMO status“, zajedno sa dodatnim društvenim, privrednim i aspektima zaštite okoline. Najvažnije stavke možete pronaći u nastavku.

Poreklo iz Dunavskog regiona

Donau Soja je proizvod sa kontrolisanim poreklom i kvalitetom. Poljoprivrednici koji proizvode u skladu sa Donau Soja standardom se nalaze u Dunavskom regionu onako kako je taj region označen od strane Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav.

U cilju verifikovanja porekla soje, svi partneri u lancu vrednosti, poput trgovaca i prerađivača, moraju posedovati važeći Donau Soja sertifikat i koristiti ispravne deklaracije na kompletnoj dokumentaciji o proizvodu i transportu (beleška o isporuci/težini, račun). Za klijente je kao dodatan način kontrole porekla u ponudi testiranje izotopom, u cilju verifikacije porekla soje.

BEZ GMO status

Donau Soja soja i proizvodi od soje su rezultat uzgoja BEZ GMO korišćenjem sorti genetski nemodifikovane soje koje su izlistane bilo u EU zajedničkom katalogu sorti biljaka ili u odgovarajućim nacionalnim katalozima sorti biljaka. Uzgajivačima Donau Soja soje nije dozvoljeno da uzgajaju GMO soju ili bilo koji drugi GMO usev. Stočna hrana sa „Donau Soja“ oznakom kvaliteta se mogu koristiti za ishranu stoke, a potonji proizvodi od te stoke mogu biti ponuđeni na tržištu sa “Ohne Gentechnik hergestellt” / “Produced without GMOs” oznakama kvaliteta.

BEZ GMO status je zasnovan na minimalnim zahtevima koji su izloženi u sledećim evropskim BEZ GMO sertifikacionim šemama:

  • Nemački EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz (EGGenTDurchfG), sa revizijama koje se izvode u skladu sa instrukcijama koje izdaje German Verband Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG)
  • Austrijski kodeks hrane (Codex Alimentarius Austriacus) i odgovarajući Leitfaden zur risikobasierten Kontrolle auf Gentechnikfreiheit (Smernice za na riziku zasnovan nadzor BEZ GMO proizvodnje)
  • Standard Dunavskog regiona za BEZ GMO proizvodnju i označavanje i Standard Dunavskog regiona za BEZ GMO nadzor.

Uz opcije sticanja BEZ GMO sertifikata u skladu sa Austrijskim kodeksom hrane, Nemačkog VLOG ili BEZ GMO Standardima Dunavskog regiona, BEZ GMO status se može verifikovati i kroz reviziju i sertifikaciju Donau Soja soje kroz provere u skladu sa BEZ GMO Standardima Dunavskog regiona koji su objavljeni 2015. godine.

Dodatni društveni i zahtevi zaštite okoline:

Smanjena upotreba pesticida

Donau Soja je zasnovana na EU legislativi, što znači da su za Donau Soja uzgoj dozvoljeni samo oni pesticidi čiji su aktivni sastojci odobreni u EU – i u slučajevima kada se soja uzgaja van EU. Povrh toga, Donau Soja zabranjuje korišćenje supstanci koje su na listi Štokholmske konvencije, Roterdamske konvencije, kao i svih supstanci koje je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) klasifikovala kao izuzetno opasne (Lista 1a) i visoko opasne (Lista 1b). Prskanje iz vazduhja je zabranjeno u uzgoju Donau Soja soje. Dodatno, isušivanje (npr. sušenje uzgojenih biljaka putem hemijskih agensa u cilju ubrzavanja zrenja pre žetve) je zabranjeno u Donau Soja uzgoju, ne samo pomoću glifosata, već i pomoću svih drugih supstanci. Kroz sopstvene obuke za najbolju praksu Donau Soja organizacija pruža poljoprivrednicima konkretna znanja o tome kako da uzgajaju bez isušivanja, na primer odabirom odgovarajućih sorti.

Bez krčenja šuma / bez konverzije

Proizvodnja Donau Soja soje je usklađena sa strogim načelom „bez promene namene zemljišta“ (bez krčenja šuma / bez konverzije) sa jasnim krajnjim datumom: Donau Soja soja će biti uzgajana na zemljištu koje je predviđeno za poljoprivrednu proizvodnju najkasnije 1. januara, 2008. godine. Donau Soja soja neće biti uzgajana na nacionalnim i međunarodnim prirodnim rezervatima gde je proizvodnja useva zabranjena. Neće biti razvoja novog poljoprivrednog zemljišta za uzgoj Donau Soja soje, ukoliko bi to dovelo do gubitka prirodnih rezervata, prirodnih šuma, priobalne vegetacije, močvara, plavnih područja ili strmih padina. Tamo gde do takvih promena dođe, poljoprivrednici su obavezni da zaštićene oblasti vrate u njihovo prethodno stanje.

Smanjenje emisija gasova staklene bašte

Donau Soja daje uzgajivačima Donau Soja soje informacije o tome kako da smanje emisiju gasova staklene bašte i povećaju njihovo vezivanje. Donau Soja uzgajivači beleže relevantne podatke, kao što su prinosi, semenski uzlaz, primena đubriva, primena pesticida i potrošnja goriva. Oni odabiraju i primenjuju određene mere za smanjenje emisije gasova staklene bašte i povećanje vezivanja ugljenika.

Usklađenost sa međunarodnim socijalnim i radnim pravima

Donau Soja standard zahteva od proizvođača da se usklade sa EU i međunarodnom regulativom po pitanju radnih i socijalnih prava (MOR konvencija). Ovo obezbeđuje fer radne uslove, uključujući uklanjanje svih oblika prisilnog ili prinudnog rada, delotvorno napuštanje prakse upošljavanja dece, uklanjanje diskriminacije po pitanju zaposlenja i zanimanja, slobodu udruživanja, pristojne plate i bezbedne uslove rada.

Visok nivo obezbeđenja kvaliteta:

Sistem trostepenog nadzora

Donau Soja revizija i sertifikacija se sprovode od strane nezavisnih spoljnih sertifikacionih tela koja su akreditovana u skladu sa ISO/IEC 17065. Do danas, 18 sertifikacionih tela je dobilo ovlašćenje od Donau Soja organizacije da sprovodi nadzor i izdaje sertifikate. Ovo je deo sistema trostepenog nadzora koji se nadovezuje na učestalost nadzora zasnovanog na riziku. Prvi stepen je samokontrola unutar preduzeća i obavezna šema obezbeđenja kvaliteta tokom faza proizvodnje. Nezavisna sertifikaciona tela rade reviziju na licu mesta i izdaju Donau Soja sertifikate isključivo kompanijama koje su usklađene. Dodatno, Donau Soja organizacija redovno sprovodi reviziju integriteta koju izvodi obučeno osoblje ili u saradnji sa trećim sertifikacionim telima ili spoljnim stručnim licima.

Sledljivost kroz lanac nabavke

Donau Soja sertifikacija obezbeđuje da sertifikovani proizvodi budu izdvojeni od ne-sertifikovanih izvora u svakoj fazi lanca nabavke. Za proizvode od soje, kao što su soja u obliku hrane ili pića ili soja prerađena u stočnu hranu, ovo se postiže kroz odvajanje i ispravnu deklaraciju, kako u celom preduzeću tako i na svakom koraku u lancu nabavke. Da bi se osigurala sledljivost sirove soje, koristi se informacioni sistem (IT) sertifikacije artikala tokom trgovine i prevoza Donau Soja soje od primarnog poljoprivrednog otkupa do primarnog prerađivača. Sertifikat o sledljivosti može biti izdat i od primarnog prerađivača ili trgovca. Sistem sledljivosti obuhvata sva sertifikovana preduzeća registrovana u IT bazi Donau Soja, kao i naše partnere koji su izlistani na našem Internet sajtu kao sertifikovani partneri.

zemlje i regioni porekla za Europe Soja soju su definisani kako političkim tako i geografskim odrednicama

Oblasti uzgajanja Donau Soja soje se nalaze u sledećim zemljama i regionima:

Austrija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Hrvatska

Češka Republika

Nemačka (Bavarska, Baden-Virtemburg)

Mađarska

Italija (Trentino Alto Adiđe, Frulia Venezija Đulija, Veneto, Emilja-Romanja, Lombardija, Pijemont, Vale Daoste)

Moldavija

Poljska (Dolnoslaski, Oposlski, Slaski, Svjetokriski, Podkarpatje, Malopolske)

Rumunija

Srbija

Slovačka Republika

Slovenija

Švajcarska

Ukrajina (Uščgorod, Černovci, Vinica, Odesa, Lavov, Ternopol, Čmelnicki, Ivano-Frankovski)

Naš Donau Soja standard možete pronaći u DOWNLOAD sekciji

Nastavite na Europe Soja standard »