Donau Soja/Europe Soya cenovnik sojine sačme

Cenovnik

Dnevne informacije o cenama u nastavku imaju za cilj da Vas informišu o cenama Europe Soya/Donau Soja sojine sačme u različitim regionima. Vrednosti se izračunavaju na osnovu tekućih pokazatelja prerađivača soje i špediterskih cena za odabrane lokacije isporuke. Sve cene u tabeli su zasnovane na sadržaju proteina od 44%. Vrednosti se ažuriraju svakog radnog dana (osim praznicima), obično između 13 i 14 časova po centralno-evropskom vremenu. Cene prikazane u nastavku su neto vrednosti. (za štampanje ove stranice, molimo da koristite Chrome pregledač).

Uz podršku:

Odricanje od odgovornosti

Ulažemo razumne napore da objavimo precizne i pouzdane cene, ali ne garantujemo tačnost i celovitost takvih informacija.