Organska Donau Soja i Europe Soya

Soja i proizvodi od soje koji su sertifikovani u skladu sa važećom Uredbom (EU) 2018/848 (i ekvivalentnim standardima) o organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda takođe mogu biti sertifikovani kao Donau Soja ili Europe Soya, bilo kao dodatna sertifikacija ili kroz kombinovanu reviziju.

Ovo pomaže u promociji organskog, BEZ GMO i održivog uzgoja soje unutar Dunavskog regiona, kao i u Evropi.

Opšti zahtevi za Donau Soja i Europe Soya označavanje soje i proizvoda od soje za poljoprivrednike koji su sertifikovani u skladu sa Uredbom o organskim proizvodima EU.

Donau Soja / Europe Soya standard možete naći ovde

Za više informacija kontaktirajte: quality@donausoja.org

Opšti zahtevi:

Potpisivanje Donau Soja deklaracije o posvećenosti za proizvođače koji su serifikovani prema  EU regulativi 2018/848 i prosleđivanje primarnom otkupljivaču.

Zabrana upotrebe sredstava za sušenje pre žetve (npr. glifosat ili dikvat)

Proizvodnja prema Donau Soja smernice (A 01b) ili Europe Soya smernice (A 01b) o uzgoju soje

Proizvodnja prema Donau Soja smernice (A 01b) ili Europe Soya smernice (A 01b) o uzgoju soje

Unutar EU: Učešće u implementaciji CAP-a (Zajednička poljoprivredna politika), uz obavezne provere

Pratite preporuke sadržane u Donau Soja priručniku za gajenje soje (pogledajte downloads)

Za zemlje nivoa rizika 3 potrebna je direktna sertifikacija

Dodatni zahtevi za zemlje rizika nivoa 3: Moldavija and Ukrajina

Upotreba originalnog semena

Registracija u Donau Soja organizaciju

Direktno poručena inspekcija / sertifikacija
Za više informacija, pogledajte Donau Soja smernice (A 01a) or Europe Soya smernice (A 01a)

Deklaracija o posvećenosti za proizvođače koji su sertifikovani prema EU regulativi za organsku proizvodnju

 

Deklaraciju o samoposvećenosti mora potpisati svaki Donau Soja ili Europe Soya proizvođač i predati je sledećem partneru u lancu vrednosti, zajedno sa fakturom.

U nastavku su deklaracije o posvećenosti za proizvođače koji su sertifikovani prema EU uredbi 20818/848 (ili ekviivalentnim standardima) nakon žetve  2023 za DONAU SOJA isporuke soje iz sledećih zemalja:

AUSTRIJA žetva Ernte 2023

NEMAČKA žetva 2023

UKRAJINA žetva 2023 (Uschgorod, Tschernowzy, Winniza, Odessa, Lwow, Ternopol, Chmelnizkij, Iwano-Frankovsm)

RUMUNIJA žetva 2023

ITALIJA žetva 2023

U nastavku su deklaracije o posvećenosti za proizvođače koji su sertifikovani u skladu sa EU uredbom 20818/848 (i ekvuivalentim standardima) nakon žetve 2023 za EUROPE SOYA isporuke soje iz sledećih zemalja:

Važno je zapamtiti: Proizvodi sa Donao Soja sertifikatom mogu se koristiti u Europe Soya programima, ali proizvodi sa Europe Soya sertifikatom ne mogu se koristiti u Donau Soja programima zbog šireg geografskog opsega!

NEMAČKA žetva 2023

UKRAJINA žetva 2023

ITALIJA žetva 2023

Nastavite na BEZ GMO standard Dunavskog regiona »