Legumes Translated

Legumes translated (širenje znanja za poljoprivredne sisteme u proizvodnji hrane za ljudsku upotrebu i stočne hrane zasnovane na mahunarkama) podržava inovacije u sistemima uzgoja mahunarki i lancima vrednosti kroz pristup ekspertizi. Konzorcijum će investirati ukupno 2,16 miliona evra, a podržan je kroz grant EU od 2 miliona evra. Projekat je pokrenut tokom trodnevnog sastanka konzorcijuma u Donau Soja organizaciji pri Austrijskoj poljoprivrednoj komori u Beču, od 19. do 21. novembra, 2018.

Konzorcijum broji 18 partnerskih organizacija iz devet zemalja. Njihov rad je zasnovan na 15 stejkholderskih grupa istraživačkih i partnera orijentisanih na praksu koji će razmeniti i generisati znanje koje je relevantno za proizvodnju i upotrebu mahunarki, naročito soje, boba i graška. Ovo znanje će biti vrednovano po pitanju relevantnosti za privredne i ciljeve zaštite životne sredine. Rad će sprovesti sedam mreža stejkholderskih grupa sa fokusom na različite tipove sistema uzgoja i lanaca vrednosti. Konzorcijum će imati platformu znanja na Internetu na temu uzgoja i upotrebe mahunarki, podržavajući Evropsko partnerstvo za inovacije i Poljoprivrednu proizvodnju za održivost (EIP Agri). Kreatori politike su važan deo ovih lanaca vrednosti i konzorcijum će pomoći u izgradnji znanja i u toj zajednici.

Projektni konzorcijum je iniciran od strane Donau Soja organizacije i dr Donala Marfi-Bokerna 2016. godine. Posvećenost Donau Soje Okvirnom programu Evropske unije datira od Donau Soja kongresa u Berlinu maja 2015. godine. Istraživanje i inovacije su suštinski delovi misije Donau Soje da promoviše održivo, bezbedno i evropsko snabdevanje proteinom. Ovaj projekat podržava ključni cilj Donau Soje: umrežavanje stejkholdera duž lanaca vrednosti radi generisanja inovacija zasnovanih na nauci. Kao rezultat, lansiranje Prevedenih mahunarki u Beču označava posebnu stepenicu za Donau Soju.

Više informacija je dostupno na Internet stranici projekta www.legumestranslated.eu.