Upravljanje i statuti

Zadaci, prava i obaveze Donau Soja udruženja i njegovih odbora, tela i članica su postavljena u odredbama Statuta udruženja.

Prihvatanje odredaba Osnivačkog akta je preduslov za članstvo u Donau Soja udruženju.

Pogledajte Donau Soja Osnivački akt ovde

Donau Soja organizaciju čini neprofitno udruženje, 100% neprofitna podružnica (Donau Soja GmbH), te kancelarije u Moldaviji, Srbiji i Ukrajini.

Za detaljnije informacije o strukturi Donau Soja organizacije, pogledajte Donau Soja Statut.

UDRUŽENJE

Tela Donau Soja udruženja su Generalna skupština, Odbor, Upravljački komitet (Prezidijum), blagajnik, sekretar, revizor, Savetodavni odbor i Naučni savetodavni odbor.

GENERALNA SKUPŠTINA

Generalna Skupština je „sastanak članica“ i održava se godišnje, u roku od devet meseci od kraja fiskalne godine.

ODBOR

Odbor trenutno ima 12 članova. Odbor se sastaje šest puta godišnje i odgovoran je za odluke o Donau Soja smernicama, kao i o projektima i strategijama.

Matthias Krön (predsedavajući)

Donau Soja (Austrija)

dr Johann Schlederer (zamenik predsedavajućeg)

Verband Österreichischer Schweinebauern (Sindikat austrijskih uzgajivača svinja)  (Austrija)

dr Johann Blaimauer (zamenik predsedavajućeg)

Raiffeisen Ware Austria (Austrija)

Stephan Dorfmeister

Donau Soja (Austrija)

Francois Paybou

Lidea Seeds (Francuska)

Ruud Tijssens

Agrifirm (Holandija)

Josef Willim

BAG Ölmühle (Uljara BAG) (Austrija)

Lukas Wiesmüller

Spar Österreich  (Austrija)

Giorgio dalla Bona

Cereal Docks (Italija)

Piero Ciriani

Soia Italia (Italijai)

Carsten Lentz Storm

Sodrugestvo (Rumunija)

Rudolf Bühler

Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (Sindikat poljoprivrednika Schwäbisch Hall) (Nemačka)

Michaela Meyer

Edeka Südwest (Nemačka)

Stefan Dorfmajster, kao blagajnik, pruža podršku Odboru.

Revizori su mr Ernst Ternon i Ernst Gauhs.

UPRAVLJAČKI KOMITET (PREZIDIJUM)

Upravljački komitet (Prezidijum) razmatra predloge koje pošalje Odbor. Ti predlozi mogu biti prihvaćeni ili odbijeni. Upravljački komitet trenutno broji 13 osoba, koje su poslate iz kompanija i organizacija.

Anna Seiwerth

Magyar Szoja (Mađarska)

Florian Faber

ARGE Gentechnik-frei (Platforma za BEZ GMO prehrambene proizvode) (Austrija)

dr Michael Gohn

Fritz Mauthner (Austrija)

Hannah Mittner

Lidl Fondacija (Nemačka)

Adolf Marksteiner

Landwirtschaftskammer Österreich (Austrija)

dr Joachim Eder

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (Nemačka)

Michael Duspiwa

Fixkraft-Futtermittel (Austrija)

Michael Wurzer

Zentrale Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Geflügelwirtschaft (ZAG, Centralni konzorcijum austrijskih proizvođača peradi) (Austrija)

Amos Ramsauer

Agriprotein (Nemačka)

Josef Fraundorfer

SAATBAU LINZ (Austrija)

Mladen Jovanovic

Victoria Logistic (Srbija)

Jakub Lunter

Alfa Bio (Slovačka)

Ostap Palchevskyy

Agrarian System Technologies (Ukrajina)

Tehnički savetodavni odbor

Donau Soja udruženje ima dva savetodavna odbora koji pokrivaju dve različite oblasti zadataka: Savetodavni odbor i Naučni savetodavni odbor.

Tehnički savetodavni odbor

Tehnički savetodavni odbor daje podršku i savetuje udruženje o odlukama koje se tiču sadržaja i sastoji se od jedanaest osoba koje dolaze kako iz privatnog poslovnog sektora, tako i iz sektora civilnog društva.

Helmut Gaugitsch

Umweltbundesamt (Austrijska agencija za zaštitu životne sredine) (Austrija)

Daniele Marcomin

Agroholism (Italija)

Martin Greßl

Agrarmarkt Austria (Austrija)

Thomas Resl

AWI (Austrija)

Ursula Bittner

Grinpis (Austrija)

Karl Fischer

Soja aus Österreich (Austrija)

Nataša Pucar

Studen & Co Holding GmbH (Srbija)

Natalia Hordiichuk

Ukrajinska dolina hrane (Ukrajina)

Benedikt Haerlin

Zukunftsstiftung Landwirtschaft (Fondacija za poljoprivredu budućnosti) (Nemačka)

Andreas Lidauer

Hofer KG

Naučni savetodavni odbor

Svrha Naučnog savetodavnog odbora je da udruženju obezbedi nezavisan naučni savet u cilju podrške čitavoj lepezi aktivnosti Donau Soje. To uključuje savetovanje o planiranju naučnih istraživanja i stavova koje udruženje treba da zauzme po pitanju širih naučnih tema. Ukupni cilj Naučnog savetodavnog odbora je da podrži donošenje odluka zasnovanih na dokazima. Sastoji se od devet osoba koje dolaze iz raznolike lepeze naučnih oblasti, uključujući univerzitete i istraživačke institute. Sastav ovog odbora je takav da pokriva niz istraživačkih disciplina i oblasti koje su relevantne za razvoj održivog sistema uzgoja useva koristeći soju i srodne lance vrednosti.

Sledeći autorizovani komercijalni i potpisnici udruženja su registrovani kao članovi Naučnog savetodavnog odbora.

Donal Murphy Bokern

Naučnik

Volker Hahn

Universität Hohenheim (Nemačka)

dipl. inž. dr Johan Folman

BOKU University Vienna- Universität für Bodenkultur (Austrija)

prof. dr Werner Sitzmann

Istraživački institut za tehnologiju stočne hrane (Nemačka)

Patrice Jeanson

Lidea (Francuska)

dipl. inž. Helmut Feitzlmayr

Landwirtschaftskammer Oberösterreich (Austrija)

dr Reinhard Puntigam

Universität Bonn

Thomas Nemecek

Agroscope (Švajcarska)

Jegor Miladinović

Institut za ratarstvo i povrtarstvo (RS)

dipl. inž. dr Werner Zollitsch

Univerzitet prirodnih nauka BOKU (Austrija)

gGMBH

Izvršni direktor: Klaus Palmetzhofer

Nastavite na Oznake i proizvodi na tržištu » »