Life Cycle Assessment/ Carbon Footprint projekat

DONAU SOJA / EUROPE SOYA
ALTERNATIVA KOJA JE POGODNA ZA KLIMU

Na kraju, sve se vrti oko soje. Više od 35 miliona tona ekvivalenta soje se svake godine uveze u EU-27. Iako se potražnja soje za ljudsku ishranu uvećala poslednjih godina, lavovski deo proizvodnje soje se koristi za stočnu hranu. U proizvodnji hrane životinjskog porekla, relevantne količine gasova efekta staklene bašte pojavljuju se već tokom proizvodnje stočne hrane. Od marta 2020. godine, Donau Soja je angažovala Istraživački institut organske poljoprivrede (FiBL) u Austriji da istraži na koji način upotreba Donau Soja / Europe Soya sertifikovanih proizvoda od soje utiče na emisiju ugljen-dioksida i ostalih jedinjenja baziranih na ugljeniku iz hrane i stočnih proizvoda. Dodatno, od 2021. godine Blonk Consultants (Holandija) su analizirali uticaj Donau Soja / Europe Soya sertifikovane proizvodnje soje na prirodnu sredinu u različitim evropskim zemljama.

Saznajte više u nastavku ili nas kontaktirajte na standard@donausoja.org.

05/2023: Europe Soya sertifikovana sojina sačma smanjuje preko 80% emisije Co2

Nedavna studija Istraživačkog instituta za organsku poljoprivredu (FiBL) Austrija procenila je karbonski otisak sojine sačme od strane ukrajinskog prerađivača AdamPolSoia (ATK Group) koristeći soju sa Europe Soya sertifikatom iz Ukrajine. Rezultati pokazuju smanjenje emisija gasova staklene bašte i do 82%: 1kg ES serifikovane sojine sačme od AdamPolSoya odgovara 0.36 kg CO2-eq, dok je prosečna sojina sačma dostupna na evropskom tržištu sa uobičajenom uvezenom sojinom mešavinom odgovorna za 1.99 kg CO2-eq.

Preuzmite

04/2022: donau soja / europe soya sertifikovana soja Smanjuje emisiju gasova staklene bašte i do 90%

Blonk Consultants su procenili uticaj Donau Soja / Europe Soya sertifikovane soje na prirodnu sredinu u Srbiji, Hrvatskoj, Ukrajini i Rumuniji. Sa karbonskim otiskom od oko 0,3 do 0,4 kg CO2 po kilogramu soje, Donau Soja / Europe Soya sertifikovana soja je odgovorna za polovinu prosečne emisije CO2 u proizvodnji soje u Evropi, a manje od 90% emisija CO2 na globalnom nivou u poređenju sa brazilskom sojom čiju proizvodnju  prati krčenje šuma.

Preuzimanje

03/2022: 49% manja emisija CO2 u proizvodnji jaja na teichweiden farmi koka nosilja

CO2 otisak u proizvodnji jaja se uglavnom određuje kroz prehranu za koke nosilje. Ovo je dokazao Istraživački institut za organsku poljoprivredu (FiBL) Austrija na primeru jaja iz Teichweiden farme koka nosilja u Turingiji. U poređenju sa prosečnom emisijom CO2 u proizvodnji jaja u Nemačkoj od 2,9 kg CO2 po kilogramu jaja, proizvodnja Teichweiden jaja emituje oko 1,4 kg CO2 po kilogramu jaja, što je impresivnih 49% manje.

Preuzimanje

05/2021: I do 49% manja emisija CO2 sa Swabian-Hall svinjetinom

Korišćenjem Donau Soja / Europe Soya sertifikovane stočne hrane, Swabian-Hall svinjetina emituje oko 31% CO2 manje u poređenju sa prosečnim sistemom proizvodnje svinja na jugu Nemačke. U organskoj verziji uz, između ostalog, sopstvenom proteinskom stočnom hranom na farmi, smanjenje dostiže 49%. Istraživački institut za organsku poljoprivredu (FiBL) iz Austrije dokazuje kako je emisija štetnih gasova uglavnom određena vrstom stočne hrane koja se koristi.

Preuzimanje

01/2021: Manja emisija CO2 u proizvodnji svinjetine zahvaljujući Donau Soja soji – Gustino farma svinja emituje 42% manje gasova staklene bašte

Emisija CO2 je najvećim delom određena stočnom hranom koja se koristi. Nedavna studija Istraživačkog instituta za organsku poljoprivredu (FiBL) Austrija dokazao je ovo na osnovu saustrijske farme svinja Gustino. Koristeći Donau Soja sertifikovanu stočnu hranu, Gustino program smanjuje emisiju CO2 za oko 42%.

Preuzimanje

12/2020: Koncentrat soja proteina iz Europe Soya sertifikovane soje smanjuje emisije CO2 do 70%

Emisija CO2 komponenti stočne hrane od soje, kao što je koncentrat soja proteina (SPC) je uglavnom određen odgovornim uzgojem soje. Nedavna studija Istraživačkog instituta za organsku poljoprivredu (FiBL) Austrija pokazuje da emisija CO2 od 1 kg Europe Soya sertifikovanog SPC iznosi 1,6 kg CO2, dok je uobičajeni brazilski SPC odgovoran za 6,7 kg CO2 po kg SPC-a, što znači smanjenje emisije CO2 od 70%.

Preuzimanje

11/2020: Donau Soja i Thanninger Freiheit proizvodnja
jaja i smanjenje emisije CO2

Emisija CO2 u proizvodnji jaja je u najvećoj meri određena izborom prehrane za koke nosilje. Nedavna studija Istraživačkog instituta za organsku poljoprivredu (FiBL) Austrija dokazuje ovo na osnovu jaja marke „Thanninger Freiheit“ koja proizvodi farma koka nosilja Aigner u Bavarskoj, Nemačka.
U poređenju sa prosečnom proizvodnjom jaja u Nemačkoj, upotreba Donau Soje u Thanninger Freiheit jajima smanjuje CO2 za 1,2 kg po kilogramu jaja. Sa ukupnom emisijom od 2,9 kg CO2 po kilogramu jaja, ovo odgovara smanjenju od neverovatnih 41%.

Preuzimanje

07/2020: Smanjenje emisije CO2 u EDEKA proizvodnji svinjetine zahvaljujući korišćenju Donau Soja / Europe Soya soje

Emisija CO2 u proizvodnji svinjetine je u najvećoj meri određena izborom stočne hrane. Nedavna studija Istraživačkog instituta za organsku poljoprivredu (FiBL) Austrija dokazuje ovo na osnovu stočne hrane za svinje u programu maloprodajnog lanca EDEKA – Hofglück („Srećna farma“). Korišćenjem Donau Soja / Europe Soya sertifikovane stočne hrane od soje smanjuje se emisija CO2 za oko 40%.

Preuzimanje

Regionalno klimatsko partnerstvo

Kroz podršku transparentnom lancu nabavke soje u Evropi, Donau Soja jača ruralni razvoj i doprinosi smanjenju emisija CO2 u poljprivredno-prehrambenim sistemima u Evropi.

Saznajte kako Regionalno klimatsko partnerstvo smanjuje emisije štetnih gasova u evropskoj poljoprivredi i stvara lokalnu vrednost uz pomoć održivo proizvedene BEZ GMO soje u Evropi.

Preuzimanje