PROTEINSKA PARTNERSTVA

Program za povećanje održive proizvodnje soje u Evropi, za Evropu

Soja je najveći globalni izvor biljnog proteina i vitalni sastojak u proizvodnji hrane. EU uvozi 35 do 40 miliona tona zrna soje svake godine, gde značajne količine stižu iz oblasti sa osetljivim ekosistemima pod pretnjom deforestacije, poput kišnih šuma u Amazonu i Cerado savane. Donau Soja podržava povećano uzgajanje održive BEZ GMO soje u Evropi i za Evropu. Postoji ogroman potencijal za uzgoj soje u zemljama koje nisu članice EU, uključujući Ukrajinu, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Moldaviju.

Proteinska partnerstva – alternativa kreditima iz inostranstva

Proteinska partnerstva su uspostavljena kao alternativa kreditima iz inostranstva. Proteinska partnerstva predstavljaju jednostavan alat za podršku i izgradnju bezbedne i BEZ GMO proizvodnje soje u Evropi, i to po relativno niskom troškovima u poređenju sa fizički odvojenim i sertifikovanim proizvodima. Ovo partnerstvo takođe jača prvu kariku u fizičkom lancu vrednosti i investicije u obuku i sertifikaciju proizvođača i primarnih kolektora.

Proteinska partnerstva su osmišljena kao bi se postgli sledeći ciljevi:

Povećanje količine održive BEZ GMO soje u Evropi: više mahunarki u rotaciji useva u Evropi, manje zavisnosti od izvoza i manji pritisak na vredne ekosisteme Južne Amerike.

Pružanje mogućnosti kompanijama, npr. u maloprodaji, da kompenzuju velike količine soje evropskim kreditnim programima, kao prvi korak do fizičkog toka.

Podrška privrednom razvoju koji je posledica lokalne proizvodnje soje, prikupljanja i prerade, kao i regionalna integracija kroz održiv lanac snabdevanja BEZ GMO proteina i soje, te povezivanje proizvođača iz JIE i CE sa zapadnim tržištima (kupcima).

Odgovornost prema životnoj sredini kroz smanjenje upotrebe pesticida (isključiva upotreba supstanci koje su dozvoljene u EU i zabrana sredstava za isušivanje poput glifosata ili dikvata), kao i zabrana promene namene zemljišta radi povećanja poljoprivrednog zemljišta (npr. sprečavanje krčenja šuma).

KAKO FUNKCIONIŠE

Donau Soja organizuje obrazovne aktivnosti za poljoprivrednike, uključujući radionice i obuke sa fokusom na najbolje prakse u uzgoju soje i teme u rasponu od izbora sorti do zaštite bilja.

Donau Soja pokriva troškove sertifikacije kako za proizvođače, tako i za primarne otkupljivače.

Ovo garantuje prvi korak u fizičkom toku održivo proizvedene soje i obezbeđuje da trgovci i prerađivači – a time i tržište – imaju lak pristup sertifikovanoj soji.

Brošura Proteinskih partnerstava 2022

Donau Soja Proteinska partnerstva

Program Donau Soja za povećanje održive proizvodnje BEZ GM soje u Evropi i za Evropu.