Svetska istraživačka konferencija o soji prvi put u Evropi

9 март, 2023

Sve u vezi soje: Susret nauke i biznisa u Beču

Od 18. do 23. juna Beč će biti centar nauke, ekonomije i politike u pogledu globalnih tema koje se odnose na soju. Stotine naučnika, proizvođača i prerađivača prehrambenih proizvoda i stočne hrane, kao i stručnjaka iz oblasti soje iz celog sveta sastaće se po prvi put u Evropi na 11. Svetskoj istraživačkoj konferenciji o soji (WSRC11). Soja je svetskoj javnosti prvi put predstavljena pre 150 godina u japanskom i kineskom paviljonu na Svetskoj izložbi u Beču 1873. godine – to je bila važna prekretnica na putu ka jednoj od najvažnijih useva na svetu.

Širok spektar tema na konferenciji obuhvatiće najnovija naučna saznanja, razvoj tržišta i tranziciju proteina u Evropi, kao i probleme održivosti, od klimatskih promena do EU zakonodavstva o lancu snadbevanja.  Konferenciju organizuje Naučni komitet WSRC, koji predvodi profesor Johann Vollmann sa Austrijskog univerziteta za prirodne resurse i prirodne nauke (BOKU) i Donau Soja organizacija.

Jedan od fokusa konferencije je učiniti soju važnim faktorom zaštite klime i životne sredine i pokretačem pozitivne globalne promene, s obzirom na to da se ogromne proizvodne površine u Južnoj Americi dobijaju uništavanjem prašuma i time doprinosi klimatskim promenama.Evropa i Kina su danas najveći uvoznici soje, uglavnom za proizvodnju stočne hrane. Međutim, soja se može uzgajati i na regionalnom nivou i na način koji je klimatski prihvatljiv, sertifikovano i bez krčenja šuma. Donau Soja ima za cilj da do 2030. godine ostvari održivu tranziciju proteina, čime bi Evropa postala otpornija u snabdevanju svoje populacije proteinima.

Međunarodni gosti mogu očekivati bogat šestodnevni program u Bečkom kongresnom centru (Vienna Austria Center). Glavni tematski blokovi na konferenciji će biti: oplemenjivanje, proizvodnja i zaštita useva, upotreba soje u prehrani ljudi i životinja, tehnologija prerade, razvoj tržišta i političke teme. Učesnici konferencije pozvani su na „Noć evropske soje“ 19. juna u Svetskom muzeju. Gala veče koje će upriličiti gradonačelnik Beča u Gradskoj kući, kao i nekoliko izleta u gradu poslednjeg dana konferencije, zaokružiće ovaj događaj.

Donau Soja će obezbediti medijsku podršku i akreditaciju za novinare. Ostvarena je saradnja sa Austrijskim udruženjem poljoprivrednih novinara ( (VAÖ) i Evropskom mrežom poljoprivrednih novinara (ENAJ). okviru ove saradnje, novinari iz evropskih zemalja mogu dobiti akreditaciju za konferenciju i učestvovati u nekoliko izleta u Beču. Nezavisne akreditacije su takođe moguće.
Dodatne informacije o organizaciji i programu konferencije: WSRC11.

O Donau Soja organizaciji
Donau Soja je neprofitno i nezavisno udruženje koje podržava partnere i članove u rešavanju društvenih, ekoloških i ekonomskih izazova u proizvodnji i potrošnji soje, leguminoza i proteina. Na ovaj način se povećava efikasnost, pravednost i održivost u evropskim lancima vrednosti proteina u ljudskoj ishrani i stočnoj hrani.

Preuzimite saopštenje za javnost
Preuzimte WSRC logo
Preuzmite WSRC join in logo

 

Upiti i akreditacija:
Mirjana Lalošević
Agro menadžer, Donau Soja
Tel: +381 63 111 51 63
Email: lalosevic@donausoja.org

O DUNAV SOJI

Donau Soja je neprofitno, nezavisno udruženje koje podržava svoje partnere i članice u suočavanju sa socijalnim, ekološkim, i ekonomskim izazovima u proizvodnji i upotrebi soje, leguminoza i proteina. Time se povećava efikasnost, pravičnost i održivost u evropskim lancima vrednosti proteina u ishrani ljudi i životinja. Donau Soja je podržana od strane Austrijske Razvojne Agencije (ADA).