Donau Soja organizacija

Za bezbednu i održivu proizvodnju proteina u Evropi

Donau Soja je evropska, neprofitna na članstvu zasnovana organizacija koja uključuje mnoštvo zainteresovanih strana i koja podržava evropsku proteinsku tranziciju – sa posebnim naglaskom na održive evropske BEZ GMO proizvode od soje.

Osnovana je u Beču, sa regionalnim kancelarijama u Srbiji, Ukrajini i Moldaviji. Više od 280 članica u 25 zemalja, 866 sertifikovanih partnera, te vlade 24 evropske države su udružili snage na ostvarenju zajedničke vizije.

Misija Donau Soja organizacije

jeste da podrži partnere i članice u nalaženju odgovora za društvene, privredne i izazove u oblasti zaštite prirodne sredine, a koji se tiču proizvodnje i potrošnje soje. To će povećati efikasnost, fer uslove i održivost u evropskim lancima vrednosti hrane i proteina za stočnu hranu.

NAŠI CILJEVI

Najvažniji ciljevi organizacije su regionalna podrška uzgajanju soje u skladu sa jasno definisanim kriterijumima kvaliteta:

Održivi uzgoj soje u Evropi

Podržavamo održivi uzgoj soje u Evropi u skladu sa regulativom Evropske unije i standardima Donau Soje

Lanac vrednosti biljnog proteina

Zajedno sa našim članicama i partnerima uspostavljamo lanac vrednosti koji doprinosi snabdevanju Evrope biljnim proteinima

Istraživanje i razvoj

Učestvujemo u istraživačkim i inovativnim aktivnostima koje doprinose razvoju proizvodnje soje u Evropi

Razvoj i sprovođenje evropskih i Donau Soja standarda su osnova za rad Donau Soja organizacije. To su temelji na kojima počiva održiva, regionalna proizvodnja soje BEZ GMO za evropske lance vrednosti.

Evropski i standardi Donau Soje:

pružiti sigurnost potrošaču da je proizvod dobijen korišćenjem soje BEZ GMO koja je održivo uzgojena u Evropi.

otvoriti vrata evropskim preduzećima da postanu pioniri u obezbeđivanju regionalne stočne hrane BEZ GMO i da uslužuju regionalni lanac vrednosti.

bitno doprineti integraciji Dunavskog regiona, obezbeđujući privredne podsticaje i prilike za dunavske zemlje (Donau Soja).

dati suštinski doprinos evropskom snabdevanju proteina BEZ GMO.

omogućiti preduzećima da odgovore na potražnju za održivo proizvedenom hranom za ljudsku i životinjsku upotrebu, dajući im jasnu konkurentsku prednost.

Donau Soja organizacija podržava:

Prelazak na održiviju i zdraviju ishranu

Organsku poljoprivredu

Standardizovane smernice za BEZ GMO proizvodnju u Evropi

Uvođenje standardizovane regulative za zaštitu bilja za Dunavski region

Uvođenje plana najbolje prakse za održiv uzgoj soje

Ugledne evropske organizacije i institucije podržavaju naše ambiciozne ciljeve: trgovci hranom, velike poljoprivredne trgovačke kuće, industrija stočne hrane, uljare, mnogi poljoprivrednici i prerađivači, univerziteti, civilno društvo i organizacije za zaštitu okoline.

Među članicama udruženja su poljoprivrednici, preduzeća iz čitavog lanca vrednosti, istraživačke institucije i organizacije civilnog sektora, koje sarađuju na ostvarivanju naših zajedničkih ciljeva. Svaka punopravna članica ima ista prava i pravo glasa u Skupštini udruženja. Odbor direktora, Prezidijum, Savetodavni tehnički odbor i Savetodavni naučni odbor su glavna tela udruženja.

DONAU SOJA POSTIGNUĆA

 • Osnivanje

  Osnovana od strane 20 članica iz Austrije i Nemačke
  1 zaposleni u Austriji

  2012

 • Uspostavljanje

  Uspostavljanje Donau Soja standarda
  Prvo pojavljivanje Donau Soja soje na tržištu
  Prvo Donau Soja sertifikovano preduzeće

  2013

 • ADA / GIZ

  Početak zajedničkog projekta sa GIZ-om „Promocija soje BEZ GMO kvaliteta iz Dunavskog regiona“

  2014

 • Rast

  Osnivanje:
  – Donau Soja GmbH
  – Kancelarija u Novom Sadu
  – Kancelarije u Bukureštu
  – Saradnja sa Austrijskom razvojnom agencijom

  2015

 • Rast

  – Objavljivanje Priručnika za gajenje soje
  – Uspostavljanje standarda Europe Soya
  – Prva kompanija sa Europe Soya sertifikatom

  2016

 • ADA III

  Europe Soya soja se pojavljuje na tržištu
  Otvaranje kancelarije u Ukrajini
  Početak Projekta strateškog partnerstva Austrijske razvojne agencije

  2017

 • Objavljivanje

  Objavljivanje Donau Soja strategije za protein

  2018

 • Rast

  286 članica iz 25 zemalja
  Tim od 35 ljudi širom Evrope
  866 sertifikovanih partnera

  2019

 • Rast

  Fields of Europe standard
  Novi mesečni tržišni izveštaj
  Analiza karbonskog otiska

  2020

 • Rast

  Proteinska partnerstva
  Razvoj tržišta u Zapadnoj Evropi
  Nordijska kampanja za akvakulturu
  Revizija Donau Soja/Europe Soya standarda
  Restrukturiranje organizacije
  Fields of Europe GmbH

  2021

 • Širenje

  Pokretanje Legume Hub platforme
  10 godina postojanja
  Više od 300 članova
  Predstavništvo u Rumuniji
  Proteinska partnerstva u Moldaviji
  Projekti pomoći  u Ukrajini i Moldaviji

  2022

TIM I KANCELARIJE

Sedište Donau Soja organizacije se nalazi u Beču. Postoje tri lokalne kancelarije – u Srbiji, Ukrajini i Moldaviji i predstavništvo u Rumuniji.

 

Nastavak na Misija i vizija »