ADA/DevRAM

SARADNJA IZMEĐU AUSTRIJSKE RAZVOJE AGENCIJE I EVROPSKE UNIJE

Cilj projekta je da poveća konkurentnost poljoprivredno-prehrambenog sektora u Moldaviji kroz integraciju u domaćeg i globalnog lanca vrednosti, naročito u sektoru soje.

Zajedno sa partnerom u konzorcijumu, Moldavski NVO Pro Didactica, Donau Soja sprovodi projekat u cilju povećanja konkurentnosti moldavskog poljoprivredno-prehrambenog sektora, sa posebnim fokusom na lanac vrednosti soje. Ovaj projekat koji finansira EU i kojim upravlja ADA želi da unapredi postojeće standarde kvaliteta i da ojača kapacitete u stručnom obrazovanju i poljoprivrednoj obuci.

Ovaj projekat dopunjava moldavsku komponentu regionalno organizovanog strateškog partnerstva sa ADA i Dunav Sojom, čime se podržava izgradnja održivih i inkluzivnih lanaca vrednosti za BEZ GMO organsku soju u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Moldaviji i Ukrajini.

ADA je dodelila sredstva projektnom konzorcijumu koji čine Donau Soja i Pro Didactica obrazovni centar, u cilju sprovođenja aktivnosti u četiri komponente:

Komponenta 1: Unapređenje kapaciteta za inovacije i obrazovanje u poljoprivredi Moldavije.

Komponenta 2: Povećanje pristupa tržištu i unapređenje tražnje za sertifikovanim i organskim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima na nacionalnom i stranim tržištima.

Komponenta 3: Korišćenje standarda i sertifikacije u cilju podizanja performansi unutar lanaca vrednosti.

Komponenta 4: Promocija i omogućavanje okruženja koje obezbeđuje standarde kvaliteta u poljoprivredno-prehrambenom sektoru (uključujući organsku poljoprivredu i organske proizvode), te usklađivanje moldavskog pravnog okvira sa dokumentima i politikom EU o standardima kvaliteta.

Jedan od prioriteta za uspešnu implementaciju ovih aktivnosti je obezbeđenje kvaliteta. To zahteva razmatranje društvenih i standarda zaštite sredine, kao i ravnopravnost polova. Ovaj projekat će direktno i indirektno doprineti Ciljevima održivog razvoja UN, naročito SDG 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13 i 15.

Neposredni korisnici projekta čine otprilike 300 proizvođača soje, četiri kolektora, 15 proizvođača hrane i stočne hrane, Moldavski centar izvrsnosti u hortikulturi i poljoprivrednim tehnologijama, te šest institucija stručnog obrazovanja (VET). Dodatno, 550 zaposlenih kod stejkholdera iz celog lanca vrednosti, 150 nastavnika iz svih uključenih škola i 150 učenika, će imati direktne koristi od ovog projekta.