OK-NET Ecofeed

Pokretanje projekta koji će pomoći uzgajivačima svinja i živine da pronađu rešenja za 100% organsku stočnu hranu iz regiona.

OK-Net EcoFeed je projekat koji je počeo 22. januara, 2018. godine, sa ciljem da pomogne organskim uzgajivačima svinja i živine da dosegnu svoj cilj od 100% organske stočne hrane iz regiona. Ključni cilj organskog uzgoja je ishrana životinja hranom koja je proizvedena blizu farme. Međutim, u mnogim delovima Evrope ovo je teško postići. Organska stočna hrana i proizvodnja u stočarstvu je koncentrisana u različitim regionima. Često se stočna hrana mora uvoziti iz regiona koji su daleko od mesta na kom se gaje životinje. Problem je najizazovniji za proteinsku stočnu hranu koja ponekad uopšte nije dostupna u organskom kvalitetu.

Soja je najčešće korišćen i uzgajan izvor proteina za svinje i živinu u Evropi. Donau Soja regionalni centar u Novom Sadu će podržati projekat kroz obezbeđivanje stručnog savetovanja o inovativnim lancima nabavke za organsku soju. Svo znanje i ekspertiza koji budu generisani u projektu biće predstavljeni u obliku praktičnih informativnih listi i video materijala i stavljeni na raspolaganje odgajivačima, farmerima i industriji u Evropi putem platforme OK-Net Knowledge platform.

OK-Net EcoFeed Internet stranica

Imate pitanja o projektu?
Pišite nam na: Leopold Ritler, rittler@donausoja.org