Europe Soya standard

Program Europe Soya standarda je ustanovljen da promoviše i širi uzgoj, preradu i trgovinu održivom, BEZ GMO kvalitetnom sojom kontrolisanog porekla iz Evrope. Cilj je razvoj i garantovanje održivog snabdevanja BEZ GMO proteinom u Evropi i iz Evrope.

glavne osobine Europe Soya kvaliteta

Europe Soya standard se zasniva na deset Europe Soya načela uzgoja soje. Ova načela pokrivaju dve suštinske osobine Europe Soya soje, koje čine „evropsko poreklo“ i „BEZ GMO status“, zajedno sa dodatnim društvenim, privrednim i aspektima zaštite okoline. Najvažnije stavke možete pronaći u nastavku.

Poreklo iz Dunavskog regiona

Donau Soja soja je proizvod sa kontrolisanim poreklom i kvalitetom. Poljoprivrednici koji proizvode u skladu sa Donau Soja standardom se nalaze u Dunavskom regionu onako kako je taj region označen od strane Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav.

U cilju verifikovanja porekla soje, svi partneri u lancu vrednosti, poput trgovaca i prerađivača, moraju posedovati važeći Donau Soja sertifikat i koristiti ispravne deklaracije na kompletnoj dokumentaciji o proizvodu i transportu (beleška o isporuci/težini, račun). Za klijente je kao dodatan način kontrole porekla u ponudi testiranje izotopom, u cilju verifikacije porekla soje.

BEZ GMO status

Donau Soja soja i proizvodi od soje su rezultat BEZ GMO uzgoja, korišćenjem sorti genetski nemodifikovane soje koje su izlistane bilo u EU zajedničkom katalogu sorti biljaka ili u odgovarajućim nacionalnim katalozima sorti biljaka. Uzgajivačima Donau Soja soje nije dozvoljeno da uzgajaju GMO soju ili bilo koji drugi GMO usev. Stočna hrana sa „Donau Soja“ oznakom kvaliteta se može koristiti u ishrani stoke, čiji kasniji proizvodi mogu biti ponuđeni na tržištu sa “Ohne Gentechnik hergestellt” / “Produced without GMOs” oznakom kvaliteta.

BEZ GMO status je zasnovan na minimalnim zahtevima koji su izloženi u sledećim evropskim BEZ GMO sertifikacionim šemama:

  • Nemački EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz (EGGenTDurchfG), sa revizijama koje se izvode u skladu sa instrukcijama koje izdaje Nemačko udruženje za hranu bez GMO (German Verband Lebensmittel ohne Gentechnik – VLOG)
  • Austrijski kodeks hrane (Codex Alimentarius Austriacus) i odgovarajući Leitfaden zur risikobasierten Kontrolle auf Gentechnikfreiheit (Smernice za na riziku zasnovan nadzor BEZ GMO proizvodnje)
  • Standard Dunavskog regiona za BEZ GMO proizvodnju i označavanje i Standard Dunavskog regiona za BEZ GMO nadzor.

Uz opcije sticanja BEZ GMO sertifikata u skladu sa Austrijskim kodeksom hrane, Nemačkog VLOG ili BEZ GMO Standardima Dunavskog regiona, BEZ GMO status se može verifikovati i kroz reviziju i sertifikaciju Donau Soja soje kroz provere u skladu sa BEZ GMO Standardima Dunavskog regiona koji su objavljeni 2015. godine.

Dodatni društveni i zahtevi zaštite okoline:

Smanjena upotreba pesticida

Donau Soja se zasniva na EU legislativi, što znači da su za uzgoj Donau Soja soje dozvoljeni samo oni pesticidi čiji su aktivni sastojci odobreni u EU – i u slučajevima kada se soja uzgaja van EU. Povrh toga, Donau Soja zabranjuje korišćenje supstanci koje su na listi Štokholmske konvencije, Roterdamske konvencije, kao i svih supstanci koje je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) klasifikovala kao izuzetno opasne (Lista 1a) i visoko opasne (Lista 1b). Prskanje iz vazduhja je zabranjeno u uzgoju Donau Soja soje. Dodatno, isušivanje (npr. sušenje uzgojenih biljaka putem hemijskih agensa u cilju ubrzavanja zrenja pre žetve) je zabranjeno u uzgoju Dunav Soja soje, ne samo pomoću glifosata, već i pomoću svih drugih supstanci. Kroz sopstvene obuke za najbolju praksu Donau Soja organizacija pruža poljoprivrednicima konkretna znanja o tome kako da uzgajaju bez isušivanja, na primer odabirom odgovarajućih sorti.

Bez krčenja šuma / bez konverzije

Proizvodnja Donau Soja soje je usklađena sa strogim načelom „bez promene namene zemljišta“ (bez krčenja šuma / bez konverzije) sa jasnim krajnjim ciljem: Donau Soja soja će biti uzgajana na zemljištu koje je predviđeno za poljoprivrednu proizvodnju najkasnije 1. januara, 2008. godine. Donau Soja soja neće biti uzgajana na nacionalnim i međunarodnim prirodnim rezervatima gde je proizvodnja useva zabranjena. Neće biti razvoja novog poljoprivrednog zemljišta za uzgoj Donau Soja soje, ukoliko bi to dovelo do gubitka prirodnih rezervata, prirodnih šuma, priobalne vegetacije, močvara, plavnih područja ili strmih padina. Tamo gde do takvih promena dođe, poljoprivrednici su obavezni da zaštićene oblasti vrate u njihovo prethodno stanje.

Smanjenje emisija gasova staklene bašte

Donau Soja daje uzgajivačima soje informacije o tome kako da smanje emisiju gasova staklene bašte i povećaju njihovo vezivanje. Dunav Soja uzgajivači beleže relevantne podatke, kao što su prinosi, primena đubriva, primena pesticida i potrošnja goriva. Oni biraju i primenjuju određene mere za smanjenje emisije gasova staklene bašte i povećanje vezivanja ugljenika.

Usklađenost sa međunarodnim socijalnim i radnim pravima

Donau Soja standard zahteva od proizvođača da se usklade sa EU i međunarodnom regulativom po pitanju radnih i socijalnih prava (MOR konvencija). Ovo obezbeđuje fer radne uslove, uključujući uklanjanje svih oblika prisilnog ili prinudnog rada, delotvorno napuštanje prakse upošljavanja dece, uklanjanje diskriminacije po pitanju zaposlenja i zanimanja, slobodu udruživanja, pristojne plate i bezbedne uslove rada.

Visok nivo obezbeđenja kvaliteta:

Sistem trostepenog nadzora

Donau Soja revizija i sertifikacija se sprovode od strane nezavisnih spoljnih sertifikacionih tela koja su akreditovana u skladu sa ISO/IEC 17065. Do danas, 18 sertifikacionih tela je dobilo ovlašćenje od Donau Soja organizacije da sprovodi nadzor i izdaje sertifikate. Ovo je deo sistema trostepenog nadzora koji se nadovezuje na učestalost nadzora zasnovanog na riziku. Prvi stepen je samokontrola unutar preduzeća i obavezna šema obezbeđenja kvaliteta tokom faza proizvodnje. Nezavisna sertifikaciona tela rade reviziju na licu mesta i izdaju Donau Soja sertifikate isključivo kompanijama koje su usklađene. Dodatno, Donau Soja organizacija redovno sprovodi reviziju integriteta koju izvodi obučeno osoblje ili u saradnji sa trećim sertifikacionim telima ili spoljnim stručnim licima.

Sledljivost kroz lanac nabavke

Donau Soja sertifikacija obezbeđuje da sertifikovani proizvodi budu izdvojeni od ne-sertifikovanih izvora u svakoj fazi lanca nabavke. Za proizvode od soje, kao što su soja u obliku hrane ili pića ili soja prerađena u stočnu hranu, ovo se postiže kroz odvajanje i ispravnu deklaraciju, kako u celom preduzeću tako i na svakom koraku u lancu nabavke. Da bi se osigurala sledljivost sirove soje, koristi se informacioni sistem (IT) sertifikacije artikala tokom trgovine i prevoza Donau Soja soje od primarnog poljoprivrednog otkupa do primarnog prerađivača. Sertifikat o sledljivosti može biti izdat i od primarnog prerađivača ili trgovca. Sistem sledljivosti obuhvata sva sertifikovana preduzeća registrovana u IT bazi Donau Soja, kao i naše partnere koji su izlistani na našem Internet sajtu kao sertifikovani partneri.

zemlje i regioni porekla za Europe Soja soju su definisani kako političkim tako i geografskim odrednicama

Oblasti uzgajanja Donau Soja soje se nalaze u sledećim zemljama i regionima:

Albanija

Austrija

Belgija

Belorusija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Crna Gora

Češka Republika

Hrvatska

Danska

Estonija

Finska

Francuska

Grčka

Holandija

Irska

Island

Italija

Kazahstan (Evropski deo)

Kipar

Letonija

Litvanija

Luksemburg

Mađarska

Malta

Moldavija

Nemačka

Norveška

Poljska

Portugal

Rumunija

Ruska Federacija (Nenetsia, KomiPermyak, Sverdlovsk, Chelyabinsk, Orengburg)

Severna Makedonija

Srbija

Slovačka Republika

Slovenija

Turska (Evropski deo)

Španija

Švedska

Švajcarska

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske

Ukrajina

Zahtevi  Europe Soya smernica odgovaraju zahtevima Donau Soja smernica, koje se razlikuju samo po tome što poreklo soje nije ograničeno na Dunavski region, već i na Evropu u celini. Hrana proizvedena od, ili korišćenjem soje evropskog porekla može biti označena kao „Europe Soya“ ili „hranjeno Europe Soya sojom“.

Proizvodi sa Donau Soja sertifikatom mogu biti korišćeni u Europe Soya programima, dok se proizvodi sa Europe Soya sertifikatom ne mogu koristiti u Donau Soja programima zbog šireg geografskog opsega.

Europe Soya standard nudi i opciju sistem ekvivalenta zrna (Aneks 02), koja pruža mogućnost zajedničke prerade i/ili skladištenja Europe Soya sertifikovanog zrna soje i/ili proizvoda koji ispunjavaju kriterijume Europe Soya standarda (AB-ES soja).

Sertifikacionim kućama koje je odobrila Donau Soja organizacija dozvoljeno ja i da sertifikuju soju sa oznakom Europe Soya. Organizacije koje koje žele Europe Soya sertifikat, mogu to učiniti ili u kombinaciji sa Donau Soja oznakom ili samo Europe Soya oznakom.

Naš Europe Soya standard i Aneks 2 možete pronaći u DOWNLOAD sekciji.

Nastavite na organska Donau Soja i Europe Soya »