Razvoj i revizija standarda

Donau Soja se, kao organizacija sa mnoštvom stejkholdera, trudi da uključi stejkholdere kada se predlažu i prave promene u našim standardima. Ovde ćete naći detaljne informacije o ovom procesu i tekućem radu na razvoju standarda, kao i informacije o tome kako su ovi ključni dokumenti napravljeni.

Najnovije izmene

Donau Soja je otpočela proces najnovijih izmena za Donau Soja / Europe Soya standarde u martu 2020. godine i završila ga u novembru 2021. godine.

zašto revizija?

Redovna revizija naših standarda predstavlja posvećenost stalnom unapređivanju. Neprestano prikupljamo povratne informacije od naših članica i partnera o tome kako da unapredimo standarde, a dodatne predloge za unapređenje nalazimo na primer kao deo procedura postavljanja merila.

Revizija je imala za cilj da kriterijume Donau Soja / Europe Soya standarda učini izričitim, naročito osnovne zahteve EU pravnog okvira u relevantnim oblastima kao što su dobre prakse u poljoprivredi, zaštita okoline i biodiverziteta, te socijalna i radna prava. Dodatno, revizija je imala za cilj da podigne lestvicu i doda nove zahteve, na primer u oblastima odgovornog korišćenja zemljišta i zaštite biodiverziteta, kao i u smanjenju emisije gasova staklene bašte. Konačno, revizija je imala za cilj i da unapredi nivo obezbeđenja daljeg razvoja našeg sistema nadzora zasnovanog na riziku.

Tokom procesa revizije Donau Soja standarda je stoga:

Definisala 10 načela Donau Soja / Europe Soya uzgoja*

*Većina kriterijuma u okviru principa već su bili deo Donau Soja / Europe Soya sistema, samo se sada eksplicitnije pominju. Međutim, uveli  smo nove principe i kriterijume, kao što je novi princip 9: Smanjenje emisije gasova staklene bašte.

Napravila rečnik termina

koji prati 10 Donau Soja / Europe Soja načela i objašnjava sve relevantne termine i definicije

Uvela nove kategorije rizika u svoj sistem nadzora

tok revizije donau soja / europe soya standarda

Za dalje informacije, molimo da kontaktirate standard@donausoja.org.