Fields of Europe

Fields of Europe – razvoj evropskog standarda za proizvodnju sirovina za ishranu ljudi i životinja

Projekat za razvoj evropskog standarda u proizvodnji sirovina za ishtanu ljudi i životinja je bio deo Donau Soja Programa strateškog partnerstva sa Austrijskom razvojnom agencijom (ADA) od 2019. do 2021. godine. Tokom projektne faze Donau Soja je obezbedila projektni sekretarijat za Fields of Europe (Polja Evrope). Tokom projekta napravljen je Fields of Europe standard na transparentan način putem javnog procesa uz učešće ključnih stejkholdera. Prehrambena industrija i industrija stočne hrane moći će da koriste ovaj standard pri nabavci BEZ GMO i održivo proizvedenih sirovina evropskog porekla. Kao rezultat, Fields of Europe standard će pomoći u izgradnji održivog, inkluzivnog i efikasnog lanca vrednosti za evropsku BEZ GMO sirovina za ishranu ljudi i životinja.

OSNOVE

Godine 2019., koalicija organizacija i preduzeća iz sektora hrane i stočne hrane se okupila radi razvoja standarda za evropsku hranu i stočnu hranu – Fields of Europe. Upravljačka grupa u kojoj su učestvovali Royal Agrifirm Group, ADM, Ameropa, BFA, Donau Soja, Fenaco i Nevedi postavila je za cilj da napravi standard koji će odgovoriti na zahteve za proizvode koji su napravljeni kroz evropske lance nabavke proteina biljnog i životinjskog porekla, sa fokusom na lokalno proizvedene sastojke za ishranu ljudi i životinja. Standard je razvijen za preduzeća u lancu nabavke hrane i stočne hrane koji su želeli da proizvode i prodaju hranu i stočnu hranu napravljenu od BEZ GMO sastojaka nabavljenih u Evropi i proizvedenih na održiv način.

zašto evropski standard za sirovine za ishranu ljudi i životinja?

Preduzeća sve više kupuju i koriste sastojke evropskog porekla u svojim prehrambenim i proizvodima stočne hrane, ne samo radi očuvanja tradicionalne evropske poljoprivredne prakse, nego i radi zatvaranja ciklusa hranljivih sastojaka, smanjenja transporta hrane i odgovora na zahteve za BEZ GMO proizvodima.

Trenutno, svako preduzeće utvrđuje i verifikuje evropsko poreklo nezavisno. Uvođenjem zajedničkih definicija i praksi iz Fields of Europe standarda, evropski lanci nabavke će se ujediniti radi odgovora na evropske zahteve za visoko-kvalitetnom hranom i stočnom hranom. Fields of Europe standard je otvoren za sva preduzeća u evropskom lancu hrane, koja žele da promovišu evropsko poreklo svojih proizvoda.

Fields of Europe će:
Doprineti unapređenom shvatanju „rizika“ nabavke iz Evrope.
Povećati zahteve tržišta za BEZ GMO evropskom sojom koja je proizvedena na održiv način.
Ohrabriti proizvođače van EU-27 zemalja da se pridruže Donau Soja programu sertifikacije kako bi proizvodili u skladu sa Fields of Europe standardom.
Voditi do više fer konkurencije stvaranjem ravnopravnih uslova između EU-27 zemalja i ostatka evropskog kontinenta.
Dobrobiti od korišćenja Fileds of Europe:
Stvaranje sistema od poverenja za lokalnu nabavku evropskog porekla.
Primenjuje jedan sistem koji pokriva tri oblasti od interesa: poreklo, BEZ GMO i održivost.
Nudi inovativne i efikasne mehanizme verifikacije.
Nudi aktivno učešće u zajedničkom razvoju standarda u multi-stejkholderskom okruženju.
Sprovođenje standarda na tržištu

U 2021. godini, Fields of Europe postaje formalna organizacija Fields of Europe (FoE) GmbH, neprofitna organizacija registrovana po austrijskom zakonu. Fields of Europe će biti nezavisna organizacija pod kišobranom Donau Soja udruženja baziranog u Beču. Stvaranjem ove nove organizacije, projekat ulazi u novu fazu – fazu u kojoj se radi samo o sprovođenju Fields of Europe standarda na tržištu.

PRIDRUŽITE SE

Članice osnivači imaju mesto u Upravljačkom komitetu. Ovaj komitet se sastaje jednom u dva meseca i diskutuje o napretku. Nova preduzeća i organizacije su dobrodošli u inicijativu, kao i njihovo učešće u korisničkim grupama, ad-hoc radnim grupama i u sprovođenju pilot projekata.

Za više informacija o Fields of Europe:

Kontaktirajte sekretarijat Fields of Europe: info@fieldsofeurope.org
Posetite Internet prezentaciju Fields of Europe: https://www.fieldsofeurope.org/