Proizvođač prehrambenih proizvoda i distributer

Da li ste proizvođač prehrambenih proizvoda ili vlasnik stanice za pakovanje jaja, klanice, mlekare i slično i zainteresovani ste za označavanje Dunav Soja ili Evropska Soja hrane Dunav Soja ili Evropska Soja logotipom?

Prerađena hrana koja sadrži Dunav Soju ili Evropsku Soju kao jedine sastojke soje, ili Dunav soja ili Evropska Soja sertifikovane životinjske sastojke, može takođe da bude označena kao „Dunav Soja“ ili „Evropska Soja“.

U slučaju da se sirova zrna Dunav Soja ili Evropska Soja prerađuju u proizvodnji hrane, dodatno se primenjuju zahtevi koji važe za Dunav Soja ili Evropska Soja primarnog prerađivača.

Sva hrana označena sa Dunav Soja ili Evropska Soja logotipom je usklađena ili sa strogim zahtevima Smernica o definicijama „BEZ GMO proizvodnje“ hrane njenog označavanja (Richtlinie zur Definition der “Gentechnikfreien Produktion” von Lebensmitteln und deren Kennzeichnung) koje su objavljene u Austrijskom kodeksu hrane (Codex Alimentarius Austriacus) ili ispunjavaju zahteve nemačkog Gentechnik-Durchführungsgesetz (EGGenTDurchfG).

Za informacije o Dunav Soja i Evropska Soja logotipu, molimo da pogledate odeljak Oznake.

Opšti zahtevi:

Neposredno naručen nadzor / sertifikacija.

Ugovor sa Dunav Soja organizacijom.

Članstvo u Dunav Soja udruženju (pristupnica).

Dokumentacija o svoj robi koja je kupljena i korišćena, uključujući ispravne deklaracije.

Čuvanje sveobuhvatnih zapisa o operacijama (ulazne isporuke, skladištenje, interni tok proizvoda, prerada, obuka, opis preduzeća, dobavljači, kupci, lepeza proizvoda, izlazne isporuke).

Prostorno ili vremensko odvajanje tokova Dunav Soja / Evropska Soja proizvoda od proizvoda koji nisu Dunav Soja / Evropska Soja.

Označavanje transportne dokumentacije za životinjske proizvode sa „hranjeno Dunav Sojom / Evropskom Sojom“ na transportnim dokumentima životinjskih proizvoda.

Moguće je označavanje „Dunav Soja / Evropska Soja“ ili „hranjeno Dunav Sojom / Evropskom Sojom“.

Za više informacija, molimo da pogledate Dunav Soja smernice (R 06b) ili Evropska Soja smernice (R 06b).

Nastavite na transport i čišćenje »