Primarni prerađivač soje

Da li ste primarni prerađivač soje koji je zainteresovan za preradu i sertifikaciju Donau Soja ili Europe Soya soje?

Donau Soja i Europe Soya soja potiču od sertifikovanih trgovaca ili poljoprivrednih kolektora ili proizvođača koji gaje BEZ GMO soju u Donau Soja ili Europe Soya regionima

Primarni prerađivač je svaka delatnost koja značajno menja Donau Soja ili Europe Soya soju po prvi put (npr. uljare, pržionice, proizvođači hrane, proizvođači sastojaka hrane i aditiva).

Opšti zahtevi:

Neposredno naručen nadzor / sertifikacija.

Ugovor sa Donau Soja organizacijom.

Članica Dunav Soja udruženja (pristupnica).

Dobavljanje zadržanih uzoraka od svake Donau Soja / Europe Soya transportne jedinice koja prihvaćena i isporučena kupcu (najmanje jednom na svakih 100 tona).

Dokumentacija o svim ulaznim i izlaznim isporukama.

Mesečno obaveštavanje Donau Soja organizacije i sertifikacionih tela o količinama.

Sopstveni interni sistem kontrole kvaliteta radi sprečavanja GMO kontaminacije.

Dunav Soja ili Evropska Soja označavanje na pakovanju Dunav Soja ili Evropska Soja soje i mešanih proizvoda je dozvoljeno pod određenim uslovima.

Primarni kolektori: slanje deklaracije o žetvi na quality@donausoja.org i svojim sertifikacionim telima koristeći sledeće predloške:

Download harvest declaration:

Dunav Soja deklaracija o žetvi (EN)

Evropska Soja deklaracija o žetvi (EN)

Nastavite na uljare i pržionice

Uljare i pržionice: Dodatna sertifikacija u skladu sa jednim od sledećih sistema upravljanja kvalitetom: AMA Pastus+, QS, GMP+, FEMAS, SFPS, QSGF, EFISC, FCA ili ekvivalentnim programom.

Hronološko razdvajanje GMO i BEZ GMO zrna soje može biti odobreno u određenim pojedinačnim slučajevima.

Uljare: obavezan nadzor za salmonelu.

Marketing fosfolipidnih mešavina kao što je Dunav Soja / Evropska Soja lecitin: usklađenost sa zahtevima koji se navode u regulativi Evropske komisije (EU) broj 231/2012 za E 322

Posebni oblici

Primarni prerađivač za sopstvene potrebe

Za više informacija, pogledajte Dunav Soja smernice (R 04) ili Evropska Soja smernice (R 04).

Nastavite na proizvođače premiksa i stočne hrane »