Elaborarea standardului și revizuirea standardului

Donau Soja, fiind o organizație care întrunește mai multe părți interesate, încearcă să implice părțile interesate atunci când sunt propuse și aplicate modificări standardelor noastre. Aici veți găsi informații detaliate despre acest proces și activitatea curentă privind elaborarea standardelor, precum și informații despre modul în care au fost create aceste documente cheie.

Versiunile recente

Cel mai recent proces de revizuire a standardului Donau Soja/Europe Soya a fost inițiat de Donau Soja în martie, anul 2020 și a fost încheiat în noiembrie, anul 2021.

De ce este necesară o revizuire?

Revizuirea regulată a standardelor noastre este un angajament care are ca scop îmbunătățirea continuă. Colectăm în mod continuu feedback de la membrii și partenerii noștri cu privire la modul de îmbunătățire a standardelor, de exemplu, sugestii suplimentare pentru îmbunătățire rezultă ca parte a procedurilor de evaluare comparativă.

Procesul de revizuire a avut ca obiectiv să detalieze mai mult criteriile Standardului Donau Soja / Europe Soya; în special, cerințele de bază ale cadrului legislativ al UE în domenii relevante precum bunele practici agricole, protecția mediului și a biodiversității, drepturile sociale și de muncă. În plus, procesul de revizuire a  vizat adăugarea unor noi cerințe, de exemplu, în domeniile utilizării responsabile a terenurilor și protecției biodiversității, precum și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cele din urmă, revizuirea a fost orientată și spre îmbunătățirea nivelului de asigurare, prin dezvoltarea continuă a sistemului nostru de inspecție bazat pe risc.

Prin urmare, în decursul procesului de revizuire a standardelor Donau Soja a îndeplinit următoarele:

a definit 10 Principii de cultivare Donau Soja / Europe Soya*

*Majoritatea criteriilor din cadrul principiilor au făcut deja parte din sistemul Donau Soja / Europe Soya și sunt acum doar menționate în mod mai explicit. Dar am inclus și principii și criterii noi, cum ar fi noul Principiu 9: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

a creat un glosar

care sunt în conformitate cu cele 10 principii Donau Soja / Europe Soya și explică toți termenii și noțiunile relevante

a introdus noi categorii de risc în sistemul său de inspecție

CRONOLOGIA PROCESULUI DE REVIZUIRE A STANDARDULUI DONAU SOJA / EUROPE SOYA

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați standard@donausoja.org.