Trgovac sojom

Da li ste trgovac sojom koji je zainteresovan da kupuje i prodaje Donau Soja ili Europe Soya soju?

Donau Soja i Europe Soya soja potiču od farmera koji gaje BEZ GMO useve u Donau Soja i Europe Soya regionima.

Trgovac je svako ko kupuje i prodaje soju ili proizvode od soje i/ili proizvode koji sadrže soju (npr. stočna hrana), ali bez korišćenja usluga poljoprivrednog kolektora.

Opšti zahtevi:

Neposredno naručen nadzor/sertifikacija.

Kupovina i prodaja isključivo sa važećim sertifikatom lota (samo za soju u zrnu, nije primenjivo za proizvode od prerađene soje ili premikse).

Dokumentacija za sve kupovine i prodaje.

Preuzmite deklaraciju o žetvi:

Trgovci koji nastupaju kao poljoprivredni kolektori.

Posebni oblici:

Za više informacija, pogledajte Donau Soja smernice (R 03)  ili Europe Soya smernice (R 03).

Nastavite na Primarni prerađivač soje »