Proizvođač stočne hrane

Da li ste proizvođač stočne hrane koji želi da doda Dunav Soja ili Evropska Soja stočnu hranu svom portfoliju?

Soja koja se koristi za proizvodnju Dunav Soja ili Evropska Soja stočne potiče iz sertifikovanih operacija (trgovci, poljoprivredni kolektori, uljare ili pržionice).

Proizvođač stočne hrane je svaka operacija proizvodnje premiksa za stočnu ishranu korišćenjem prethodno obrađene soje (npr. prženo zrno ili brašno od soje) za ovu svrhu.

Ako sami prerađujete (npr. prženjem) sirovo zrno soje i koristite takvu soju za proizvodnju stočne hrane, Vaše preduzeće se dodatno smatra i Dunav Soja ili Evropska Soja primarnim prerađivačem.

Opšti zahtevi:

Neposredno naručen nadzor/sertifikacija.

Ugovor sa Dunav Soja organizacijom.

Članica Dunav Soja udruženja (pristupnica).

Dokumentacija o svoj kupljenoj robi, a za kritične sirovine dokumentacija o „tvrdoj IP“ mora da bude dostupna.

Posedovanje internog sistema upravljanja kvalitetom u cilju sprečavanja GMO kontaminacije.

Čuvanje sveobuhvatne dokumentacije o poslovanju.

Primena plana PCR uzorkovanja u izlaznim proizvodima i (na riziku zasnovan) plan PCR uzorkovanja za ulazne proizvode.

Prostorno ili vremensko odvajanje između GMO i BEZ GMO proizvoda.

Dodatna sertifikacija prema jednim od sledećih sistema za upravljanje kvalitetom: AMA Pastus+, QS, GMP+, FEMAS, SFPS, QSGF, UFAS, EFISC, FCA ili drugi ekvivalentan program.

„Dunav Soja“ ili „Evropska Soja“ oznake na pakovanjima Dunav Soja ili Evropska Soja proizvoda od soje i premiksa je moguća (ako je 100% sastojaka Dunav Soja ili Evropska Soja).

Za više informacija, pogledajte the Dunav Soja smernice (R 05) ili Evropska Soja smernice (R 05).

Nastavite na poljoprivredni prerađivači (držalac životinja) »