ADA/DevRAM

COOPERARE ÎNTRE AGENȚIA AUSTRIACĂ DE DEZVOLTARE (ADA) ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiectul are ca scop creșterea competitivității sectorului agroalimentar din Moldova, prin integrarea în lanțurile valorice interne și globale, în special în sectorul de cultivare a boabelor de soia.

Împreună cu partenerul său de consorțiu, ONG-ul din Moldova Pro Didactica, Donau Soja implementează un proiect de stimulare a competitivității sectorului agroalimentar din Moldova, cu un accent special pe lanțul valoric al soiei. Acest proiect finanțat de UE și gestionat de ADA își propune să îmbunătățească standardele de calitate existente și să consolideze capacitățile în instruirea profesională și agricolă.

Proiectul completează componenta din Moldova a parteneriatului strategic, organizat la nivel regional între ADA și Donau Soja, care facilitează formarea lanțurilor valorice durabile și incluzive pentru soia non-OMG și organică în Bosnia și Herțegovina, Serbia, Moldova și Ucraina.

ADA a acordat un grant consorțiului de proiect format din Donau Soja și Centrul de învățământ Pro Didactica, pentru a implementa activități care includ patru componente:

Componenta 1: Consolidarea capacităților de inovare și instruire în agricultură în Moldova

Componenta 2: Facilitarea accesului pe piață și stimularea cererii de produse agroalimentare certificate și ecologice pe piețele naționale și externe

Componenta 3: Utilizarea standardelor și certificării pentru a crește performanța lanțurilor valorice

Componenta 4: Promovarea unui mediu adecvat pentru asigurarea standardelor de calitate în sectorul agroalimentar (inclusiv agricultura și produsele ecologice) și alinierea cadrului legal și actelor de politici din Moldova la standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Una dintre prioritățile pentru implementarea cu succes a acestor activități este asigurarea calității. În procesul de implementare se vor lua în considerare standardele și măsurile de protecție în aspecte sociale și de mediu, precum și egalitatea de gen. Proiectul va contribui direct și indirect la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ONU, în special ODD 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13 și 15. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt aproximativ 300 de producători de soia, patru colectori, 15 producători de furaje și alimente, Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Moldova și șase instituții VET. Mai mult decât atât, 550 de angajați dintre toate părțile interesate din lanțul valoric, 150 de profesori din toate școlile implicate și 150 de studenți beneficiază direct de acest proiect.