Fields of Europe

Розробка європейського стандарту харчових продуктів та кормів

Проєкт розробки європейського стандарту харчових продуктів та кормів входив до складу Програми стратегічного партнерства Асоціації «Дунайська Соя» та Австрійської Агенції з Розвитку (ADA) 2019-2021 рр. Протягом цього етапу проєкту Асоціація «Дунайська Ся» забезпечувала роботу секретаріату проєкту Fields of Europe. Під час реалізації проєкту було створено стандарт

Fields of Europe (у межах прозорого та публічного процесу, з залученням ключових зацікавлених осіб). Цей стандарт можна буде використовувати як у харчовій, так і у кормовій промисловості для забезпечення сталого постачання продукції європейського походження без ГМО. Відповідно, стандарт

Fields of Europe допоможе створити сталі, інклюзивні та ефективні ланцюги вартості для європейських харчових та кормових продуктів без ГМО.

Довідкова інформація

У 2019 р. декілька організацій та компаній з харчового та кормового секторів утворили коаліцію з метою розробки європейського стандарту харчових продуктів та кормів під назвою Fields of Europe. Керівна група, до складу якої входили Royal Agrifirm Group, ADM, Ameropa, BFA, «Дунайська Соя», Fenaco та Nevedi, мала на меті створити стандарт для задоволення попиту на продукти з використанням європейських ланцюгів поставок рослинних та тваринних білків, з акцентом на інгредієнтах для харчових продуктів та кормів місцевого виробництва. Стандарт було розроблено для компаній-учасниць ланцюга поставок харчових продуктів та кормів, що мають намір виробляти та продавати харчові продукти або корми, виготовлені з інгредієнтів європейського походження, сталого виробництва, без ГМО.

Для чого потрібен європейський стандарт харчових продуктів та кормів?

Компанії дедалі частіше прагнуть купувати та використовувати у своїх харчових продуктах і кормах інгредієнти європейського походження, не лише для збереження традиційних європейських сільськогосподарських практик, але також для закриття циклів живлення, скорочення «харчових миль» та задоволення попиту на продукти без ГМО.

Наразі кожна компанія встановлює та перевіряє європейське походження самостійно. Після впровадження спільних визначень та практик відповідно до стандарту Fields of Europe європейські ланцюги поставок об’єднаються для задоволення європейського попиту на високоякісні продукти харчування та корми. Стандарт Fields of Europe можуть використовувати всі компанії у межах європейського ланцюга поставок харчових продуктів, що мають намір рекламувати європейське походження своїх продуктів.

Стандарт Fields of Europe:

Сприятиме кращому розумінню ризиків, пов’язаних з постачанням продуктів з Європи

Підвищить ринковий попит на європейську не-ГМ сою сталого виробництва

Стимулювати фермерів за межами ЄС-27 до приєднання до програми сертифікації Donau Soja з метою забезпечення виробництва відповідно до стандарту Fields of Europe

Забезпечить справедливішу конкуренцію шляхом створення рівних умов для ЄС-27 та інших країн європейського континенту

Переваги від використання стандарту Fields of Europe:

Створює надійну систему постачання продуктів європейського походження

Передбачає застосування єдиної системи, що охоплює три сфери інтересів: походження, відсутність ГМО та сталість

Пропонує інноваційний та ефективний механізм перевірки

Пропонує можливість активної участі у розробці стандарту спільно з багатьма зацікавленими сторонами

Впровадження на ринку

У 2021 р. на основі проєкту Fields of Europe було створено формальну організацію Fields of Europe (FoE) gGmbH (некомерційна компанія, створена відповідно до законодавства Австрії). Організація Fields of Europe буде незалежною організацією під егідою Асоціації «Дунайська Соя» з місцезнаходженням у Відні. Після створення нової організації проєкт переходить на новий етап – етап, пов’язаний з впровадженням стандарту Fields of Europe на ринку.

Приєднатися до нас

Члени-засновники є членами Керівного комітету. Цей комітет кожні два місяці проводить засідання для обговорення досягнутих результатів. Нові компанії та організації можуть приєднатися до ініціативи та брати участь у роботі груп користувачів, спеціальних робочих груп, а також у реалізації пілотних проєктів.

Для отримання додаткової інформації щодо стандарту Fields of Europe:

Зв’язатися з секретаріатом проєкту Fields of Europe: info@fieldsofeurope.org

Відвідати веб-сайт проєкту Fields of Europe: https://www.fieldsofeurope.org/