Standardul Donau Soja

Programul de calitate Donau Soja a fost elaborat pentru a promova și facilita cultivarea, procesarea și comercializarea soiei de calitate durabilă, non-OMG, verificată după proveniență din regiunea Dunării.

Scopul este de a dezvolta și garanta o aprovizionare durabilă de proteine non-OMG în și dinspre Europa.

PRINCIPALELE particularități de CALITATe DONAU SOJA

Standardul Donau Soja are la bază zece principii de cultivare a boabelor de soia. Aceste principii acoperă cele două particularități esențiale Donau Soja de „proveniență europeană” și „statutul fără OMG”, concomitent cu aspectele suplimentare sociale, de mediu și economice. Cele mai importante puncte pot fi găsite mai jos.

Proveniența din regiunea Dunării

Donau Soja este un produs de proveniență și calitate verificată. Fermierii care produc conform standardului Donau Soja sunt localizați în regiunea Dunării, așa cum este stabilit de Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea.

Pentru a verifica originea boabelor de soia, toți partenerii din lanțul valoric, cum ar fi comercianții, colectorii sau procesatorii, trebuie să dețină un certificat Donau Soja valid și să folosească declarația relevantă pentru toată documentația de transport și de produs (livrare) / notă de cântărire, factură). Testarea izotopilor este prezentată ca o dovadă suplimentară de proveniență pentru clienți, pentru a verifica originea boabelor de soia.

Statutul NON-OMG

Boabele de soia și produsele din boabe de soia Donau Soja provin din cultivarea fără OMG, folosind tipuri de soia fără OMG, enumerate fie în catalogul general UE al soiurilor de plante, fie în catalogul național respectiv al soiurilor de plante. Fermierii de soia Donau Soja nu au voie să cultive boabe de soia modificate genetic sau orice altă formă de cultură modificată genetic. Furajele pentru animale cu eticheta de calitate „Donau Soja” corespund ca hrană pentru animale, ale căror produse pot fi ulterior comercializate cu eticheta de calitate „Ohne Gentechnik hergestellt” / „Produs fără OMG”.

Statutul non-OMG are la bază cerințele minime stabilite de următoarele scheme europene de certificare a produselor non-OMG:

  • German EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz (EGGenTDurchfG), cu audituri efectuate conform prevederilor German Verband Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG)
  • Codul Alimentar Austriac (Codex Alimentarius Austriacus) și Leitfaden zur risikobasierten Kontrolle auf Gentechnikfreiheit (Ghidul privind monitorizarea bazată pe riscuri a producției non-OMG) corespunzător.
  • Standardul de producție și etichetare non-OMG pentru Regiunea Dunării și Standardul de inspecție non-OMG pentru Regiunea Dunării.

Pe lângă opțiunea de obținere a unei certificări non-OMG în conformitate cu Codul alimentar austriac , VLOG german sau Standardele Austriece pentru Alimentație non-OMG din Regiunea Dunării, statutul fără OMG poate fi verificat și în decursul auditurilor și certificărilor Donau Soja, prin control efectuat în conformitate cu Standardele non-OMG ale Regiunii Dunării, ambele publicate fiind în anul 2015.

Cerințe suplimentare de mediu și sociale:

Utilizare redusă de pesticide

Donau Soja se ghidează conform legislației UE, asta înseamnă că, pentru cultivarea Donau Soja sunt permise doar pesticidele ale căror ingrediente active sunt aprobate în UE – și în afara UE. În plus, Donau Soja interzice utilizarea substanțelor enumerate în Convenția de la Stockholm și Convenția de la Rotterdam, precum și a tuturor substanțelor pe care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) le-a clasificat drept extrem de nocive (Lista 1a) și foarte nocive (Lista 1b). Pulverizarea aeriană este interzisă în culturile Donau Soja. Mai mult decât atât, în general desicarea (adică uscarea plantelor cultivate cu ajutorul unui agent chimic pentru a accelera coacerea înainte de recoltare) este interzisă în culturile Donau Soja, nu numai cu glifosat, ci și cu toate celelalte substanțe precum diquat. Cu propriile sale cursuri de bune practici, Organizația Donau Soja oferă fermierilor cunoștințe speciale despre metodele de cultivare fără desicarea culturilor, de exemplu, prin selectarea soiurilor potrivite.

Fără defrișare / Fără conversie

Producția de soia Donau Soja respectă un principiu strict de interzicere a utilizării terenurilor (fără defrișare/fără conversie) cu o dată limită clară: producția de soia Donau Soja va fi cultivată numai pe terenuri destinate utilizării agricole cel târziu la 1 Ianuarie 2008. Soia de marca Donau Soja nu se cultivă în rezervațiile naturale naționale și internaționale unde este interzisă producția de culturi. Nu vor fi amenajate noi terenuri agricole pentru producția de soia de marca Donau Soja, dacă acest fapt ar duce la pierderea rezervațiilor naturale, a pădurilor naturale, a vegetației din râuri, a zonelor umede, a mlaștinilor, a zonelor inundabile sau a pantelor abrupte. Acolo unde au avut loc astfel de modificări, fermierii sunt obligați să readucă zonele protejate la condiția lor anterioară.

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Donau Soja oferă fermierilor care cultivă boabe de soia de marca Donau Soja informații despre metodele de reducere a  emisiilor de gaze cu efect de seră și să crească captarea gazelor cu efect de seră. Fermierii de soia Donau Soja înregistrează date relevante, cum ar fi randamentele, aportul de semințe, aplicarea îngrășămintelor, aplicarea pesticidelor și utilizarea combustibilului. Ei selectează și implementează măsuri specifice pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a crește captarea carbonului.

Respectarea drepturilor internaționale sociale și de muncă

Standardul Donau Soja solicită fermierilor să respecte reglementările UE și internaționale privind drepturile muncii și drepturile sociale (convențiile OIM). Acest fapt asigură condiții de muncă echitabile, inclusiv eliminarea tuturor formelor de muncă silită sau impusă; abolirea efectivă a muncii copiilor; eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și ocupația; libertatea de asociere; salarii decente; și condiții de muncă sigure.

Nivel înalt de asigurare:

Sistem de inspecție în trei etape

Auditurile și certificarea Donau Soja sunt efectuate de instituții independente externe de certificare, fiind acreditate în conformitate cu ISO/IEC 17065. Până în prezent, 18 instituții de certificare au fost autorizate de Organizația Donau Soja să efectueze inspecții și să emită certificate. Această procedură parte dintr-un sistem de inspecție în trei etape care se bazează pe o periodicitate de inspecție în dependență de risc. Prima etapă este auto-monitorizarea în cadrul companiilor și schemele obligatorii de asigurare a calității în etapele de procesare.  Instituțiile independente de certificare efectuează audituri la fața locului, eliberând certificate Donau Soja valabile doar pentru companiile care corespund cerințelor. Mai mult decât atât, și în mod regulat, Organizația Donau Soja realizează audituri de integritate efectuate de personal instruit sau în cooperare cu instituțiile externe de certificare sau experți externi.

Trasabilitatea de-a lungul lanțului de aprovizionare

Certificarea Donau Soja asigură că produsele certificate sunt separate de sursele necertificate în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare. Pentru produsele din soia, precum soia sub formă de alimente sau băuturi, sau boabe de soia prelucrate ca furaj, acest fapt se realizează prin separare și declarare corectă, atât în întreaga companie, cât și la fiecare etapă a lanțului de aprovizionare. Pentru a asigura trasabilitatea boabelor de soia crude, se utilizează un sistem de certificare a loturilor bazat pe IT la comercializarea și transportul boabelor de soia Donau Soja de la colectorul agricol primar la procesatorul primar. Certificatul de trasabilitate poate fi, în plus, eliberat de către procesatorul primar comerciantului. Sistemul de trasabilitate cuprinde toate companiile certificate înregistrate în baza de date IT Donau Soja, precum și partenerii noștri care sunt enumerați pe pagina noastră web ca fiind parteneri certificați.

ȚĂRILE ȘI REGIUNILE DE ORIGINE PENTRU DONAU SOJA SUNT DEFINITE ÎN TERMENI POLITICI ȘI GEOGRAFICI

Zonele de cultivare a soiei Donau Soja sunt localizate în următoarele țări și regiuni:

Austria

Bosnia și Herzegovina

Bulgaria

Croatia

Cehia

Germany (Bavaria, Baden-Wuerttemberg)

Ungaria

Itala (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemont, Vallée d‘Aoste)

Moldova

Polonia (Dolnoslaskie, Opolskie, Slaskie, Swietokrzyskie, Podkarpackie, Malopolske)

România

Serbia

Slovacia

Slovenia

Elveția

Ucraina (Ujgorod, Cernăuți, Vinița, Odessa, Lvov, Ternopol, Chmelnițchii, Ivano-Frankovsk)

Puteți găsi Standardul Donau Soja în secțiunea DOWNLOAD

Continuați spre Standardul Europei Soya »