Condiții de certificare

Ghidurile Donau Soja și Europe Soya au la bază certificarea continuă a produselor Donau Soja și Europe Soya începând de la fermă până la consumator.

Certificarea partenerilor participanți de către instituțiile de certificare externe (aprobate de Organizația Donau Soja) începe de la colectorul agricol primar, inclusiv fermierii furnizori și se termină cu distribuitorul producției.

Toți operatorii descendenți ai fermierului de boabe de soia (de exemplu, colectori agricoli, comercianți, procesatori primari, producători de furaje combinate, crescători de animale, procesatori de alimente sau comercianți) care participă la programul Donau Soja și Europe Soya trebuie să semneze un contract de inspecție cu o instituție de certificare recunoscută  de către Organizația Donau Soja, în vederea obținerii certificării.

În dependență de nivelul de risc, certificarea nu este întotdeauna necesară pentru fermierii de soia. Cu toate acestea, prin semnarea Declarației de auto-angajament pentru fermieri și participarea la certificare de grup cu colectorul lor agricol primar, este asigurată conformitatea cu condițiile Donau Soja și Europe Soya.

Pentru a asigura trasabilitatea, se utilizează un sistem de certificare a loturilor pentru comercializarea/transportarea boabelor de soia Donau Soja sau Europe Soya de la colectorul primar agricol până la procesatorul primar. Certificatele de lot sunt de obicei emise la vânzător și însoțesc produsul la cumpărător. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită pentru a se asigura că produsele sunt achiziționate și vândute numai cu un certificat de lot valabil, deoarece, în caz contrar, boabele de soia nu pot fi recunoscute ca produse Donau Soja sau Europe Soya. Certificatele de lot sunt necesare numai pentru boabele de soia, nu pentru produsele din soia prelucrate sau furajele combinate. Informații suplimentare sunt furnizate în secțiunea noastră DOWNLOAD.

Certificatele de trasabilitate confirmă adițional trasabilitatea și conformitatea cu cerințele Donau Soja sau Europe Soya (inclusiv criteriile non-OMG și de durabilitate) ale produselor procesate din soia (cum ar fi făină, ulei, concentrat proteic, izolat proteic și lecitină). În mod voluntar, procesatorii de soia pot solicita eliberarea unui astfel de certificat de către organismul lor independent de certificare. Este valabil pentru loturile specifice enumerate pe certificat.

Pe lângă condițiile generale, liniile directoare includ condiții speciale pentru următorii participanți la sistem:

Continuați spre rubrica controlul calității »