ADA

Proiect de parteneriat strategic cu Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA)

În 2017, Organizația internațională Donau Soja și Agenția Austriacă de Dezvoltare (ADA) au început un parteneriat strategic pentru a construi lanțuri valorice durabile, incluzive și funcționale pentru soia organică și non-OMG în Ucraina, Serbia, Bosnia și Herțegovina și Moldova. Acest proiect de 9 milioane EUR (Donau Soja și ADA contribuie fiecare cu aproximativ 4,5 milioane EUR) va aduce beneficii pentru piața internă, producătorii de alimente, consumatorii și mediul în patru țări, precum și consolidarea relațiilor lor comerciale și economice cu Uniunea Europeană. Proiectul este programat să fie finalizat în august 2023.

Se preconizează ca Proiectul să aibă impact după cum urmează:

Stimularea competitivității producătorilor și procesatorilor locali de soia în zonele structural slabe din Europa

Facilitarea accesului la piețele locale, regionale și internaționale prin informații orientate către consumatori

Influență asupra creșterii armonioase a veniturilor

Crearea durabilității prin consolidarea capacităților (de exemplu, servicii de formare și consultanță pentru părțile interesate de-a lungul lanțului valoric al soiei)

Îmbunătățirea cadrului legal și de politici pentru producția și comerțul cu soia non-OMG din regiunea Dunării/Europa

Conformitatea cu standardele de calitate ale Uniunii Europene și acordarea certificării pentru aproximativ 152.000 de tone de producție Donau Soja sau Europe Soja

Grupul țintă include producători de soia, colectori și comercianți, producători de alimente și furaje, fabrici de procesare a soiei, producători de semințe și lucrători agricoli din patru țări țintă. În plus, furnizorii de servicii publice de extensie, asociațiile de fermieri, institutele agricole și de cercetare, instituțiile de certificare și control, ministerele agriculturii și agențiile de siguranță alimentară vor beneficia de activități de consolidare a capacităților. Mai mult decât atât, mii de consumatori din patru țări, precum și Uniunea Europeană și alte țări din afara UE, vor beneficia de activitățile planificate și de rezultatele proiectului.

Următoarele activități vor fi desfășurate în patru țări țintă pentru a-și dezvolta în mod sistematic piețele de soia:

 

Activități educaționale care să permită producătorilor să împărtășească cunoștințele și cele mai bune practici în cultivarea și procesarea soiei

Introducerea sistemului de calitate și a schemei de etichetare Donau Soja și Europe Soya (DS/ES).

Dezvoltarea pieței și facilitarea comerțului

Îmbunătățiri în mediul de afaceri pentru a acorda suport la producția, procesarea, comerțul și utilizarea soiei

Promovarea standardelor europene în producția agricolă

Activitățile din cadrul proiectului de parteneriat strategic sunt structurate în nouă componente ale proiectului și sunt implementate simultan în țările țintă și la nivel internațional.

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați:

Emilija Stefanovic (Director program de proiect) stefanovic@donausoja.org sau

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați acest link.