SISTEMUL DE INSPECȚIE

Certificarea Donau Soja și Europe Soya asigură o monitorizare completă a produselor Donau Soja și Europe Soya de la fermă până la consumator.

Sistemul de inspecție al standardului Donau Soja și Europe Soya este definit în „Principiile de bază ale inspecției (vizualizare generală)” ca parte a Standardului Donau Soja și Europe Soya.

Sistem de inspecție în 3 etape:

Auto-monitorizare în cadrul companiilor și scheme obligatorii de asigurare a calității în etapele de procesare

Certificare externă: organisme independente de certificare efectuează audituri la fața locului și eliberează certificate Donau Soja/Europe Soya valabile doar companiilor conforme

Program de integritate: în mod regulat, Organizația Donau Soja realizează audituri de integritate efectuate de personal instruit sau în cooperare cu instituțiile de certificare externe sau experți externi

Sistemul de Inspecție Donau Soja în dependență de risc

Sistemul de inspecție Donau Soja este bazat pe nivelul de risc. Sunt aplicate diferite categorii de risc pentru a determina nivelul de risc pentru cultivarea boabelor de soia și riscul individual pentru toate celelalte companii certificate din lanțul de aprovizionare.

Categoriile de risc reprezintă linia de bază pentru determinarea frecvenței inspecțiilor externe și a inspecțiilor de supraveghere, precum și aplicabilitatea anumitor cerințe suplimentare de asigurare a calității (de exemplu, analiza OMG-urilor, analiza pesticidelor). Evaluarea riscurilor și periodicitatea de audit sunt rezumate în Anexa 4 „Sistemul de inspecție Donau Soja bazat pe risc” din Standardul Donau Soja și Europe Soya.

Trasabilitatea de-a lungul lanțului de aprovizionare

Sistemul de trasabilitate Donau Soja și Europe Soya garantează că produsele certificate sunt separate de sursele necertificate în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare. Sistemul de trasabilitate cuprinde toate firmele certificate înregistrate în baza de date IT Donau Soja, precum și partenerii noștri, care sunt enumerați pe pagina noastră web ca fiind parteneri certificați. Pentru a asigura trasabilitatea boabelor de soia crude, se utilizează un sistem de certificare a loturilor bazat pe IT. Mai mult, certificatul de trasabilitate poate fi eliberat de către procesatorul primar comerciantului.

Ghidul Donau Soja și Europe Soya:

Ghidul Donau Soja și Europe Soya descrie în mod detaliat cerințele pentru implementarea sistemului de inspecție pentru cultivarea și exploatarea boabelor de soia, precum și pentru nivelurile de risc și periodicitatea inspecțiilor. Acesta oferă detalii pentru monitorizarea completă a provenienței produsului și pentru implementarea unui statut non-MG de-a lungul întregului lanț de procesare. 

Operațiuni deja certificate de Organizația Donau Soja pot fi găsite aici, produse certificate aici.

Pentru întrebări, vă rugăm să contactați managerul nostru de calitate la adresa quality@donausoja.org