Стандарт Europe Soya

Програму контролю якості Europe Soya впроваджено з метою популяризації вирощування, переробки та продажу сталої, якісної сої (yt- ГМ та з контролем походження) з Європи. Метою програми є розробка та забезпечення сталого постачання до Європи не-ГМ протеїну європейського походження.

Основні характеристики якості Europe Soya

Стандарт Europe Soya ґрунтується на десяти принципах вирощування соєвих бобів Асоціації «Дунайська Соя». Зазначені принципи охоплюють дві основні характеристики Europe Soya – європейське походження та відсутність ГМО, а також додаткові соціальні, екологічні та економічні аспекти. Найважливіші вказано нижче.

Походження з Дунайського регіону

Donau Soja є продуктом контрольованого походження та якості. Фермери, що здійснюють виробництво відповідно до Стандарту Donau Soja, знаходяться в Дунайському регіоні, визначеному Міжнародною Комісією із захисту річки Дунай.

Для перевірки походження соєвих бобів усі партнери, які є учасниками ланцюга доданої вартості (як-от: трейдери, заготівельники та переробники), повинні мати чинні сертифікати Donau Soja та коректне маркування в усій транспортній та товарній документації (накладна/протокол зважування, рахунок-фактура). Для надання додаткових доказів походження (при перевірці походження соєвих бобів) клієнтам пропонується ізотопне тестування .

Статус «Без ГМО»

Соєві боби Donau Soja та продукти з них є результатом вирощування не-ГМ сої, з використанням не-ГМ сортів сої, які внесені до загального каталогу сортів рослин ЄС або до відповіднихо національних переліків сортів рослин. Фермери, які вирощують соєві боби Donau Soja, не мають права вирощувати ГМ-сою або будь-які інші генномодифіковані культури. Корми для сільськогосподарських тварин зі знаком якості Donau Soja підходять для вигодовування тварин, продукти від яких у подальшому можуть продаватися під знаком якості «Ohne Gentechnik hergestellt» / «Виготовлено без ГМО» («Non-GMO produced»).

Основою статусу «Без ГМО» є мінімальні вимоги, передбачені зазначеними нижче європейськими схемами сертифікації відсутності ГМО:

  • Німецький EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz (EGGenTDurchfG), що передбачає проведення аудитів згідно з вимогами німецької Verband Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG)
  • Австрійський кодекс харчових продуктів (Codex Alimentarius Austriacus) та відповідне Leitfaden zur risikobasierten Kontrolle auf Gentechnikfreiheit (Керівництво з моніторингу продукції без ГМО з урахуванням ризиків)
  • Стандарт виробництва та маркування без ГМО Дунайського регіону та Стандарт контролю відсутності ГМО Дунайського регіону.

Окрім можливості отримання сертифікату відсутності ГМО відповідно до Австрійського харчового кодексу, Німецького VLOG Стандартів виробництва без ГМО Дунайського регіону, наявність статусу «Без ГМО» також можна перевірити у процесі аудитів та сертифікації Donau Soja, шляхом проведення перевірок відповідно до Стандартів виробництва без ГМО Дунайського регіону, опублікованих у 2015 році.

Додаткові екологічні та соціальні вимоги:

Зменшення використання пестицидів

Соя Donau Soja вирощується відповідно до законодавства ЄС. Це означає, що для її вирощування (у т.ч. за межами території ЄС) можна використовувати лише пестициди, діючі речовини яких дозволено для використання в ЄС. Окрім того, для вирощування Donau Soja заборонено використовувати речовини, зазначені у Стокгольмскій конвенції або Роттердамській конвенції, а також речовини, віднесені Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) до надзвичайно небезпечних (Перелік 1a) та особливо небезпечних (Перелік 1b). Використання повітряного обприскування під час вирощуванні Donau Soja заборонено. Окрім того, застосовування десикації (тобто досушування культурних рослин з використанням пестицидівз метою прискорення дозрівання врожаю) при вирощуванні Donau Soja зазвичай заборонено (як з використанням гліфосату, так і з використанням усіх інших речовин, напр., диквату). Під час проведення навчання з поширення провідних практик Асоціація «Дунайська Соя» надає фермерам конкретні технології вирощування без застосування десикації,як-от: підбором відповідних сортів.

Недопущення вирубування лісів / Недопущення змін у землекористуванні

Виробництво Donau Soja здійснюється з дотриманням суворого принципу недопущення змін у землекористування (недопущення знищення лісів / змін у землекористування), з чіткою датою закінчення: Donau Soja мають вирощувати виключно на угіддях, відведених для сільськогосподарського використання не пізніше 1 січня 2008 р. Donau Soja не повинна вирощуватись у національних та міжнародних природних заповідниках, де заборонено вирощувати сільськогосподарські культури. Не допускається відведення нових земель сільськогосподарського призначення для вирощування Donau Soja, якщо це може призвести до втрати природних заповідників, природних лісів, прибережної рослинності, заболочених ділянок, боліт, заплав або крутих схилів. За таких змін фермери зобов’язані відновити природоохоронні території до їх попереднього стану.

Зменшення викидів парникових газів

Асоціація «Дунайська Соя» забезпечує фермерів, що вирощують соєві боби Donau Soja, інформацією щодо зменшення викидів та підвищення поглинання парникових газів. Фермери, що вирощують соєві боби Donau Soja, фіксують відповідні дані (врожайність, підбір насіння, внесення добрив, пестицидів та використання пального). Вони обирають і застосовують конкретні заходи для зменшення викидів парникових газів та підвищення поглинання вуглецю.

Дотримання міжнародного законодавства з соціальних та трудових прав

Стандарт Donau Soja передбачає необхідність дотримання фермерами європейських та міжнародних норм щодо трудових та соціальних прав (конвенції МОП). Це забезпечує справедливі умови праці, у т.ч. усунення всіх форм примусової чи обов’язкової праці; ефективну заборону дитячої праці; усунення дискримінації щодо працевлаштування та зайнятості; свободу об’єднання; гідну оплату праці; безпечні умови праці.

Високий рівень гарантії

Триетапна система контролю

Аудити та сертифікація в Асоціації «Дунайська Соя» проводяться зовнішніми незалежними сертифікаційними органами, акредитованими відповідно до ISO/IEC 17065. Наразі 18 сертифікаційних органів отримали від Асоціації «Дунайська Соя» повноваження на проведення перевірок та видання сертифікатів. Це – частина триетапної системи контролю, в основі якої лежить періодичність проведення перевірок, визначена з урахуванням ризиків. Перший етап передбачає самостійний моніторинг у межах компаній та обов’язкові схеми контролю якості на етапах переробки. Незалежні сертифікаційні органи проводять аудити на місці та видають чинні сертифікати Donau Soja виключно компаніям, що відповідають встановленим вимогам. Окрім того, Організація «Дунайська Соя» регулярно проводить аудити добросовісності силами підготовленого персоналу або спільно із зовнішніми сертифікаційними органами чи зовнішніми експертами.

Відстежуваність у межах ланцюга поставок

Сертифікація Donau Soja забезпечує відокремлення сертифікованих продуктів від продуктів з несертифікованих джерел у межах кожної частини ланцюга поставок. Для соєвих продуктів (як-от: соя у вигляді харчових продуктів або напоїв або перероблені на корм соєві боби) це досягається шляхом розділення та коректного декларування (як у межах компанії, так і у межах кожної частини ланцюга постачання). Для забезпечення відстежуваності сирих соєвих бобів, під час торгівлі та транспортування соєвих бобів Donau Soja від первинного аграрного заготівельника до первинного переробника використовується система сертифікації партій на основі ІТ. Сертифікат відстежуваності може бути додатково видано первинним переробником продавцю. Система відстежуваності охоплює всі сертифіковані компанії, зареєстровані у електронній базі даних «Дунайської Соя», а також тих, які представлені на нашому веб-сайті як сертифіковані партнери.

КРАЇНИ ТА РЕГІОНИ ПОХОДЖЕННЯ EUROPE SOYA ВИЗНАЧЕНО ЯК У ПОЛІТИЧНОМУ, ТАК І У ГЕОГРАФІЧНОМУ ВІДНОШЕННІ

Зони вирощування Europe Soya розташовано у вказаних нижче країнах та регіонах:

Aлбанія

Aвстрія

Білорусь

Бельгія

Боснія та Герцоговина

Болгарія

Хорватія

Кіпр

Чеська Республіка

Данія

Eстонія

Фінляндія

Франція

Німеччина

Греція

Угорщина

Icландія

Iрландія

Iталія

Kaзахстан (європейська частина)
Латвія
Литва
Люксембург
Північна Македонія
Мальта
Республіка Молдова
Чорногорія
Нідерланди
Норвегія
Польща
Португалія
Румунія
Російська Федерація (Ямало-Ненецький автономний округ, Комі-Перм’яцький автономний округ, Свердловська область, Челябінська область, Оренбурзька область)
Сербія
Словаччина
Словенія
Іспанія
Швеція
Швейцарія
Туреччина (європейська частина)
Україна
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Вимоги керівних принципів щодо Europe Soya Europe Soya guidelines відповідають вимогам керівних принципів щодо Donau Soja Donau Soja guidelines, та відрізняються лише тим, що зона походження соєвих бобів не обмежується Дунайським регіоном, а охоплює всю Європу. Харчові продукти, що виготовляються з використанням соєвих бобів Europe Soya, можуть мати маркування Europe Soya або «Вигодувано Європейською соєю».

Сертифікована продукція в рамках проєкту Donau Soja може використовуватися в програмах Europe Soya, але продукція, сертифікована в рамках проєкту Europe Soya , не повинна використовуватися в програмах Donau Soja внаслідок ширшого географічного розташування.

Стандарт Europe Soya також передбачає можливість використання Системи кількісної еквівалентності Quantity Equivalence System (Додаток 02) що дозволяє спільну переробку та/або зберігання сертифікованих соєвих бобів Europe Soya та/або продуктів, що відповідають критеріям затвердження Europe Soya (соєві боби AB-ES).

Сертифікаційні органи, затверджені Організацією «Дунайська Соя», також можуть проводити сертифікацію Europe Soya. Суб’єкти, що мають намір отримати сертифікат Europe Soya, звичайно, можуть пройти сертифікацію Europe Soya спільно з сертифікацією Donau Soja або окремо.

Ви можете знайти стандарт Europe Soya та Додаток 2 у розділі ЗАВАНТАЖЕННЯ

Перейти до Organic Donau Soja та Europe Soya »