Розробка і перегляд стандартів

Як багатостороння організація, Асоціація «Дунайська Соя» прагне залучати зацікавлених осіб до подання відповідних пропозицій та внесення змін до наших стандартів. Тут ви знайдете детальну інформацію щодо процесу та поточної роботи з розробки стандартів, а також інформацію стосовно порядку створення цих ключових документів.

Останні перегляди

Асоціація «Дунайська Соя» почала останній процес перегляду Стандартів Donau Soja / Europe Soya у березні 2020 р. і завершила його у листопаді 2021 р.

Для чого потрібен перегляд?

Регулярний перегляд наших стандартів означає прагнення до постійного вдосконалення. Ми постійно отримуємо відгуки від наших членів та партнерів стосовно вдосконалення стандартів, додаткові пропозиції щодо вдосконалення надходять, напр., у межах процедур бенчмаркінгу. 

Перегляд спрямований на те, щоб зробити критерії Стандартів Donau Soja / Europe Soya чіткішим, передусім – стосовно основних вимог законодавчої бази ЄС у відповідних сферах (належні сільськогосподарські практики, захист навколишнього середовища та біорізноманіття, соціальні та трудові права). Окрім перегляду, спрямованого на підняття рівня та впровадження нових вимог, як-от: у сфері відповідального землекористування та захисту біорізноманіття, а також скорочення викидів парникових газів. Врешті, перегляд також спрямований на підвищення рівня гарантування шляхом подальшого розвитку нашої системи перевірки, створеної на основі врахування ризиків.

Відповідно, у процесі перегляду стандарту Асоціацією «Дунайська Соя» було

визначено 10 Принципів вирощування Donau Soja / Europe Soya**

*Більшість критеріїв та принципів вже є частиною системи Donau Soja / Europe Soya та згадуються тут детальніше. Але ми також включили нові принципи та критерії, як-от: новий Принцип 9: Скорочення викидів парникових газів.

створено глосарій

що відповідає 10 Принципам Donau Soja / Europe Soya та містить пояснення усіх відповідних термінів

впроваджено нові категорії ризику в системі контролю

ГРАФІК ПЕРЕГЛЯДУ СТАНДАРТів Donau Soja / Europe Soya

Нова версія стандарту набирає чинності (1.1.2022)

Для отримання додаткової інформації standard@donausoja.org.