ADA/DevRAM

Співпраця між Австрійсою Агенцією з розвитку та Європейським Союзом

Проєкт спрямований на підвищення конкурентоспроможності агропродовольчого сектору Молдови завдяки інтеграції до внутрішніх та глобальних ланцюгів вартості, зокрема у секторі виробництва сої.

Спільно партнером зі складу консорціуму, молдовською НДО Pro Didactica, «Дунайська Соя» впроваджує проєкт підвищення конкурентоспроможності агропродовольчого сектору Молдови, з особливим акцентом на ланцюгах доданої вартості сої. Проєкт під управлінням ADA та фінансуванням з джерел ЄС, спрямований на вдосконалення наявних стандартів якості та підвищення потенціалу професійної освіти сільськогосподарського навчання.

Проєкт доповнює молдовський компонент регіонального стратегічного партнерства між ADA та Асоціацією «Дунайська Соя», що підтримує створення сталих та регіональних ланцюгів доданої вартості для органічної не-ГМ сої в Боснії і Герцеговині, Сербії, Молдові та Україні.

ADA надала грант консорціуму проєкту, куди належать Асоціація «Дунайська Соя» та навчальний центр Pro Didactica на здійснення діяльності, що складається з чотирьох компонентів:

Компонент 1: Підвищення потенціалу  інновацій та навчання в аграрному секторі Молдови

Компонент 2: Підвищення доступу до ринку та формування попиту на сертифіковані та органічні агропродовольчі продукти на національному та іноземних ринках

Компонент 3: Застосування стандартів та сертифікації для підвищення продуктивності ланцюгів вартості

Компонент 4: Популяризація сприятливого середовища для забезпечення стандартів якості у агропродовольчому секторі (включно з органічним землеробством та продуктами) та узгодження нормативно-правової бази та програмних документів Молдови зі стандартами якості ЄС

Одним з пріоритетів для успішного здійснення зазначеної діяльності є забезпечення якості. Воно передбачає врахування соціальних та екологічних стандартів та гарантій, а також рівності статей. Проєкт передбачає пряму та непряму участь у реалізації Цілей сталого розвитку (ЦСР), зокрема ЦСР 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13 і 15. Прямими бенефіціарами проєкту є приблизно 300 виробників сої, чотири заготівельники, 15 виробників харчових та кормових продуктів, Молдовський центр провідного досвіду в рослинництві та аграрних технологіях, а також шість закладів професійної освіти і навчання. Окрім того,  безпосередні переваги від проєкту отримають 550 працівників усіх зацікавлених осіб  по всьому ланцюгу доданої вартості, 150 викладачів з усіх залучених навчальних закладів та 150 студентів.