Poljoprivredno prerađivačko preduzeće

Da li ste poljoprivredno prerađivačko preduzeće koje je zainteresovano da plasira svoje proizvode kao Dunav Soja ili Evropska Soja proizvode (npr. jaja, meso, mleko)?

Životinjski proizvodi označeni sa „hranjeno Dunav Sojom / Evropskom Sojom“ potiču od životinja koje su hranjene Dunav Soja ili Evropska Soja stočnom hranom.

Opšti zahtevi:

Neposredno naručen nadzor / sertifikacija.

Direktni trgovci: ugovor sa Dunav Soja organizacijom, označavanje „hranjeno Dunav Sojom / Evropskom Sojom“ i članstvo u Dunav Soja udruženju (pristupnica).

Dokumentacija o svoj kupljenoj i korišćenoj robi, uključujući ispravne deklaracije.

Zapisi o broju i gustini stoke, potrošnji stočne hrane, zalihama, kupcima.

Kućne mešaone hrane i mobilne mešalice: dokumentacija o usklađenoj upotrebi stočne hrane i aditiva, formula i protokola mešanja.

Korišćenje mobilnih mešalica: zapisi o ispravnom čišćenju.

Ukupna količina soje (npr. brašno, ulje, pogača) mora da bude Dunav Soja ili Evropska Soja.

Dokumentacija o svim izlaznim isporukama.

Oznake pakovanja i transportna dokumentacija za životinjske proizvode „hranjeno Dunav Sojom / Evropskom Sojom“.

Usklađenost sa periodima konverzije, kada se radi konverzija na BEZ GMO stočnu hranu.

Za više informacija, molimo pogledajte Dunav Soja smernice (R 06a) ili Evropska Soja smernice (R 06a).

Nastavite na proizvođače prehrambenih proizvoda i distributere »