Primarni prerađivač

 

Da li je vaša kompanija primamrni prerađivač i interesuje vas prerada i sertifikacija Dunav Soja ili Europe Soya zrna?

Dunav Soja i Europe Soya soja potiče od sertifikovanih trgovaca ili primarnih otkupljivača ili od poljoprivrednih proizvođača koji gaje BEZ GMO soju Dunavskom ili Europe Soya regionu.

Primarni prerađivač je bilo koje preduzeće koje po prvi put u značajnoj meri menja Dunav Soja ili Europe Soya sojino zrno (npr. uljare, pržionice, proizvođači hrane, proizvođači sirovine i aditiva).

Opšti zahtevi:​

 • direktne kontrole i sertifikacija;
 • sklapanje ugovora sa Dunav Soja organizaciom;
 • članstvo u Dunav Soja udruženju (Deklaracija za članstvo);
 • uzimanje uzoraka iz svih DS/ES transportnih sredstava za dostavu ili otpremu (najmanje jednom na svakih 100 tona);
 • sprovođenje brzih GM testova (Roundup Ready i LibertyLink) na svim DS/ES transportnim sredstvima (najmanje jednom na svakih 100 tona) koja dostavljaju robu;
 • dokumentatovanje svih ulaznih i izlaznih kretanja robe;​
 • podnošenje količinskog izveštaja na mesečnom nivou (Dunav Soja organizaciji i kontrolnoj organizaciji);
 • upravljanje internim sistemom kontrole kvaliteta kako bi se sprečila GM kontaminacija
 • Označavanje pakovanja DS ili ES proizvoda, kao i mešanih proizvoda, sa "Dunav Soja" ili "Europe Soya" oznakom je moguće pod određenim uslovima
 • Primarni otkupljivači: šalju izveštaj o žetvi na quality(at)donausoja.org  i svom sertifikacionom telu koristeći sledeće šablone:

 Uljare i tosteri:

 • dodatna sertifikacija u skladu sa jednim od navedenih sistema za osiguranje kvaliteta: AMA Pastus+, QS, GMP+, SFPS, QSGF, EFISC ili drugi ekvivalentni program;
 • u određenim slučajevima može biti odobrena hronološka segregacija između GM i non-GM proizvoda
 • uljare moraju da vrše obavezne kontrole na salmonelu
 • plasiranje fosfolipidnih smeša kao DS/ES lecitin: usaglašenos sa zahtevima datim u Regulaciji komisije EU broj 231/2012 za E 322

  Specijalni oblici:

 • prerada za sopstvene potrebe;
 • prenošenje odgovornosti primarnog procesora na druge učesnike u Dunav Soja/Europe Soya sistemu (naročito na trgovce).​

Više informacija možete pronaći u Dunav Soja Smernicama (Z 04) ili Europe Soya smernicama (R 04).