PROIZVOĐAČ STOČNE HRANE

Da li je vaša kompanija proizvođač stočne hrane i interesuje vas da dodate Dunav Soja ili Europe soya stočnu hranu u svoj asortiman?

Soja korišćena za proizvodnju Dunav Soja ili Europe Soya stočne hrane treba da potiče od sertifikovanih kompanija (npr. trgovci, primarni otkupljivači, uljare ili pržionice).

Proizvođač stočne hrane je bilo koja kompanija koja proizvodi stočnu hranu i u tu svrhu koristi prethodno prerađenu soju (npr. tostirano sojino zrno ili sojinu sačmu).

Opšti zahtevi: 

  • direktne kontrole i sertifikacija;
  • sklapanje ugovora sa Dunav Soja organizacijom;
  • članstvo u Dunav Soja udruženju (Deklaracija za članstvo);
  • dokumentacija svih kupovina; za kritične sirovine mora biti dostupna "hard IP" dokumentacija;
  • upravljanje internim sistemom kontrole kvaliteta kako bi se sprečila GM kontaminacija;
  • vodjenje sveobuhvatne dokumentacije o poslovanju;
  • primena plana PCR testiranja za ulaz i izlaz robe;
  • prostorna ili hronolška segregacija između GM i non-GM proizvoda;
  • dodatna sertifikacija u skladu sa jednim od navedenih sistema za osiguranje kvaliteta: AMA Pastus+, QS, GMP+, SFPS, QSGF ili drugi ekvivalentinm programom
  • Označavanje pakovanja DS/ES proizvoda od soje ili stočne hrane oznakama "Dunav Soja" ili "Europe Soya" je moguće ako je 100% komponenti od soje Dunav Soja ili Europe Soya soja.

Više informacija možete pronaći u Dunav Soja Smernicama (Z 05) ili Europe Soya Smernicama (R 05).