EUROPE SOYA

Dunav Soja standard kvaliteta je primenljiv samo u regionu Dunava, ali značajan interes za proizvodnju soje u skladu sa ovim standardom postoji i van ovog regiona.

Zemlje kao što su Francuska, severna Nemačka, severna Poljska i Ukrajina bi mogle soju proizvedenu na održiv način da sertifikuju u skladu sa evropskim standardom kvaliteta.

Projekat Europe Soya je finalizovan u jesen 2015. a Europe Soya smernice i Europe Soya standard​ su objavljeni u oktobru 2015.

Europe Soya Smernice su slične sa Dunav Soja smernicama i pružaju mogućnost sertifikacije soje u celoj Evropi.

Sve sertifikacione kuće koje su autorizovane za Dunav Soja sertifikaciju takođe mogu da sertifikuju učesnike u tržišnom lancu u skladu sa Europe Soya standardom kvaliteta. U suprotnom sertifikaciona roba Europe Soya, zbog svog širokog geografskog porekla, se ne sme koristiti u Dunav Soja standardu kvaliteta.