DUNAV SOJA STANDARD 

Dunav Soja standard kvaliteta podrazumeva kontrolu i sertifikaciju proizvoda od njive do trpeze čime se garantuje da je proizvod BEZ GMO i domaćeg porekla (iz dunavskog regiona).

Zahtevi Dunav Soja standarda kvaliteta su:

  • usaglašenost sa legislativom EU u pogledu primene pesticida u proizvodnji soje;
  • usaglašenost sa evropskim i međunarodnim propisima u oblasti radnog i socijalnog prava;
  • zemljište u okviru zaštićenih prirodnih područja, šuma ili močvara ne sme da bude korišćeno u svrhe proizvodnje Dunav Soja soje;
  • Proizvođači Dunav Soja soje ne koriste površine koje od 1. januara 2008. nisu bile namenjene za poljoprivrednu proizvodnju.

Zemlje i regioni porekla Dunav Soje su definisani politički i geografski.

Dunav Soja proizvodnom području pripadaju sledeće zemlje:

Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Nemačka (Bavarija, Baden-Virtemberg), Mađarska, Italija (Trentino Južni Trol, Frijuli Venecija Đulija, Veneto, Emilia-Romanja, Lombardija, Pijemont, Dolina Aosta), Moldavija, Poljska (Donje Šlesko, Opolje, Šlesko, Svetokriško, Podkarpatje, Malopoljsko), Rumunija, , Srbija, Slovačka, Slovenija, Švajcarska, Ukrajina (Užgorod, Černivici, Vinica, Odesa, Lavov, Ternopolj, Hmeljnickilj, Ivano-Frankivsk).

U proizvodnji Dunav Soja soje koriste se genetski nemodifikovane sorte iz EU ili nacionalnih kataloga. Proizvođači Dunav Soja soje ne smeju da uzgajaju ni jednu drugu genetski modifikovanu kulturu.Uskoro će biti dostupna stočna hrana sa oznakom kvaliteta "Dunav Soja", a proizvodi od životinja koje su hranjene ovakvom hranom će moći da nose oznaku "Proizvedeno BEZ-GMO".

Dunav Soja standard kvaliteta možete pronaći ovde.​