KONTROLNE ORGANIZACIJE

Dunav Soja kontrolne organizacije predstavljaju drugu fazu u Dunav Soja sertifikacionom sistemu. Ove organizacije su u ugovornom odnosu sa kompanijama (otkupljivači, trgovci, prerađivači, proizvođači stočne hrane, poljoprivredna prerađivačka preduzeća…) kako bi mogle da sprovode eksterne kontrole i sertifikaciju.

Dunav Soja kontrolne organizacije su akreditovane u skladu sa ISO/IEC 17065 i autorizovane su od strane Dunav Soja Organizacije da sprovode kontrole sledećih standarda: Dunav Soja/Europe Soya/BEZ GMO standard za dunavski region.

Trenutno su od strane Dunav Soja udruženja autorizovane sledeće kontrolne organizacije:

 


DUNAV SOJA & EUROPE SOYA

ABG – Austria Bio Garan​tie GmbH / agroVet GmbH (AT-DS-01)

Aciter Inspection LLC (UA-DS-02)

Bioinspekt d.o.o. (HR-DS-01)

Bureau Verit​as d.o.o. (SVN-DS-02)

CERES GmbH (DE-DS-03)

Control Union Certifications B.V. (NL-DS-01)

CSQA Certificazioni S.R.L.(IT-DS-01)

FoodChain ID Certification Ltd. (UK-DS-01)

KIWA Agri Food (UK-DS-02)

LACON GmbH Germany (DE-DS-01)

Organic Control System (SRB-DS-01)

Organic Standard Ltd (UA-DS-01)

ProCert AG (CH-DS-01)

QAL GmbH (DE-DS-02)

SGS Austria Controll - Co. GmbH (AT-DS-02)

SGS Beograd d.o.o. (SRB-DS-02)

SLK GesmbH (AT-DS-03)

 

BEZ-GMO STANDARD ZA DUNAVSKI REGION

Bioinspect d.o.o. (HR-DS-01)

Organic Control System (SRB-DS-01)

SGS Beograd d.o.o. (SRB-DS-02)