POLJOPRIVREDNA PRERAĐIVAČKA PREDUZEĆA (UZGAJIVAČI ŽIVOTINJA)

Da li je vaša kompanija uzgajivač životinja i zainteresovani ste za plasiranje svojih proizvoda kao Dunav Soja ili Europe Soya proizvoda (npr. jaja, meso, mleko)?

Proizvodi životinjskog porekla sa oznakom "hranjeno sa Dunav Soja/Europe Soya sojom" treba da potiču od životinja koje su hranjene Dunav Soja ili Europe Soya stočnom hranom.

​Opšti zahtevi:

 • direktne kontrole i Dunav Soja sertifikacija;
 • direktni distributeri: ugovor sa Dunav Soja organizacijom, oznaka "hranjeno sa Dunav Soja/Europe Soya sojom" i član Dunav Soja udruženja (Deklaracija za učlanjenje)
 • dokumentovanje svih ulaza i izlaza robe, uključujući pravilno deklarisanje
 • dokumentovanje broja i gustine stoke, utroška hrane, dobavljača, kupaca
 • Poljoprivredna prerađivačka preduzeća koja mešaju hranu za sopstvene potreba i pokretne mešaone: dokumentacija o usaglašenosti korišćenja stočne hrane, aditiva, formulacija i protokola mešanja
 • korišćenje pokretnih mešaona: zapisi o obavljenom čišćenju na ispravan način
 • minimalno procentualno učešće soje u stočnoj hrani (npr. 10% za koke nosilje i tovne svinje)
 • sva soja (npr. sojina pogača, sojino ulje) mora biti isključivo DS/ES soja;
 • dokumentovanje svih dostava prema spoljnim partnerima
 • označavanje proizvoda sa oznakom "Hranjeno sojom kontrolisanog porekla i kvaliteta - Dunav Soja/hranjeno sa Europe Soya sojom" na pakovanju i dokumentima otpreme za proizvode životinjskog porekla;
 • poštovanje propisanih zahteva za period konverzije;
 • mogućnost grupne sertifikacije.

Više informacija možete pronaći u Dunav Soja Smernicama (Z 06a) ili Europe Soy smernicama (R 06a).