Oznaka kvaliteta

"Dunav Soja" i "Europe Soya" oznake kvaliteta se nalaze na proizvodima koji sadrže ili su dobijeni korišćenjem Dunav Soja/Europe Soya soje .

Proizvod sa oznakom "Dunav Soja" ima dve osnovne odlike: poreklo iz dunavskog regiona (evropsko poreklo soje), i BEZ GMO kvalitet (soja i proizvodi od soje). Kako bi se ovo osiguralo primenjuje se Dunav Soja standard kvaliteta.

Europe Soya u osnovi ima iste osnovne karakteristike kao i Dunav Soja, ali poreklo soje nije ogranićeno na dunavski region, već soja može biti poreklom iz cele Evrope.

  • Dunav Soja i Europe Soya oznake kvaliteta su garancija za prerađivače (ekstrudere, proizvođače stočne hrane, proizvođače mesa, mleka, jaja kao i prerađivače soje za ljudsku ishranu) da su ispoštovani zahtevi standarda po pitanju porekla i kvaliteta.
  • Oznake kvaliteta se koriste za označavanje finalnih prehrambenih proizvoda. Na proizvodima kao što su sojino zrno, sojina sačma, tostirana soja i sl. ova oznaka se ne koristi direktno na proizvodima već se na fakturama i otpremnicama stavljaju oznake "Enthält Donau Soja/Europe Soya" (napravljeno sa Dunav Soja/Europe Soya sojom) ili "Hranjeno Dunav Soja/Europe Soya sojom". Logo mora biti lako vidljiv golim okom i ne sme biti manji od 1x1 cm.

Upotreba Dunav Soja/Europe Soy oznaka kvaliteta na proizvodima definisana je Ugovorom o licenci, odnosno uslovima naznačenim u ovom ugovoru.

Oznakom kvaliteta "Dunav Soja" označavaju se proizvodi koji su napravljeni od Dunav Soja soje ili sadrže Dunav Soja soju.

Minimalna veličina: 1 x 1 cm

Oznakom kvaliteta "Hranjeno sojom kontrolisanog kvaliteta i porekla - Dunav Soja" označavaju se proizvodi dobijeni od životinja koje su hranjene Dunav Soja sojom.

 

 

Oznakom kvaliteta "Proizvedeno od soje kontrolisanog kvaliteta i porekla - Dunav Soja" označavaju se finalni proizvodi koji sadrže prerađevine Dunav Soja soje (lecitin, sojino brašno).

 

 

Oznakom kvaliteta "Europe Soya" označavaju se proizvodi koji su napravljeni od Europe Soya soje ili sadrže Europe Soya soju.

 

 

Oznakom kvaliteta "Hranjeno sa Europe Soya" označavaju se proizvodi dobijeni od životinja koje su hranjene Europe Soya sojom.

 

 

Oznakama kvaliteta "Non GMO produced" i “BEZ GMO proizvedeno” se označavaju proizvodi koji ne sadrže genetski modifikovane organizme (GMOs) ili njihove sastojke; ni jedan vitamin, aroma, enzim i ostali aditivi u prehrambenoj industriji proizvedeni uz pomoć GMO organizama i GMO materijala ne smeju se koristiti u stočnoj hrani.

Minimalna veličina: 1 x oko 1.5 cm 


MINIMALNI PROCENAT DUNAV SOJA SOJE U STOČNOJ HRANI:

 

Upotreba zaštitnih znakova " Proizvedeno od soje kontrolisanog kvaliteta i porekla - Dunav Soja" ili "Hranjeno sojom kontrolisanog kvaliteta i porekla - Dunav Soja" dozvoljena je samo ako su ispunjena sledeća dva kriterijuma:

  • U proizvodima koji su napravljeni od soje, sadrže soju ili su proizvedeni upotrebom soje u ishrani životinja, ukupna količina upotrebljene soje mora biti isključivo Dunav Soja soja.

  • Kod proizvoda životinjskog porekla, ishrana životinja mora da sadrži sledeći minimalni udeo soje izražen u procentima:

Životinjska vrstaMinimalni procenat soje u ishrani
​Tovne svinje​10%
​Tovni pilići​10%
​Koke nosilje​10%
​Goveda​250 g/životinji/dan
​Mlečne krave​100 g/životinji/dan

 

Molimo Vas da kontaktirate Regionalni centar u Novom Sadu ili predstavništvo u Beču ukoliko želite da označite svoje proizvode.