Dunav Soja Deklaracija

Dunav Soja ima široku političku podršku. 15 ministara i državnih sekretara iz 14 država su podržali ciljeve Udruženja potpisivanjem Dunav Soja Deklaracije.

Ukrajina, Hrvatska, Srbija, Švajcarska, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Bugarska, Slovenija, Slovačka, Rumunija, Poljska, Moldavija, Nemačka i Austrija žele da učestvuju u Dunav Soja program kako bi unapredile tržišne lance u dunavskom regionu a samim tim i doprinele nezavisnosti snabdevanja proteinima u Evropi.

POTPISNICI

05. jun 2015, AGRO EXPO, KIJEV

 • Ukrajina, Zamenik ministra Vladislava Rutytska

17. januar 2015, GREEN WEEK, BERLIN

 • Slovačka, Državni sekretar Magdaléna Lacko-Bartošová

13. jun 2014, DUNAV SOJA SASTANAK, BEČ

 • Moldova, Minister Vasile Bumacov

17. Novembar 2014, GREEN WEEK, BERLIN

 • Poljska, Ministar Stanisław Kalemba

25. novembar 2013, DUNAV SOJA KONGRES, AUGSBURG

 • Bugarska, Zamenik ministra Byurhan Abazov

6. februar 2013, DUNAV SOJA PRESS CONFERENCIJA, BUKUREŠT

 • Rumunija, Državni sekretar Achim Irimescu

19. januar 2013, GREEN WEEK, BERLIN

 • Hrvatska, Ministar Tihomir Jakovina
 • Austrija, Federalni ministar Nikolaus Berlakovich
 • Švajcarska, Državni sekretar Bernard Lehmann
 • Srbija, Državni sekretar Danilo Golubović
 • Slovenija, Ministar Franc Bogovič
 • Mađarska, Državni sekretar György Czerván
 • Bosna i Hercegovina, Zamenik premijera Jerko Ivanković-Lijanović
 • Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Savetnik ministra Miljan Erbez